Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hralová, Jitka, 1931-2011

Relations: Adamczyková, Jitka, 1931-2011
Citation: PNP-LA
Citation: Její: Žárové nekropole v Kuněticích a Lukovně
Citation: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Libri
Citation: www(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), cit. 19. 12. 2013