Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hralová, Jitka, 1931-2011

Vazby: Adamczyková, Jitka, 1931-2011
Citace: PNP-LA
Citace: Její: Žárové nekropole v Kuněticích a Lukovně
Citace: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Libri
Citace: www(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), cit. 19. 12. 2013