Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Horčička, Václav, 1971-

Citace: Jeho: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918
Citace: www(Univerzita Karlova)
Citace: osobní sdělení
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010