Skip to main content

Authority detail

Horčička, Václav, 1971-
Citation: Jeho: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918
Citation: www(Univerzita Karlova)
Citation: osobní sdělení
Citation: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010

Show works by given autority
Show works about given autority