Skip to main content

Detail autority

Horčička, Václav, 1971-
Citácia: Jeho: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918
Citácia: www(Univerzita Karlova)
Citácia: osobní sdělení
Citácia: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite