Skip to main content

Authority detail

Bauer, Thomas
Citation: O rekonstrukci kroužené klenby - vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla (Zprávy památkové péče, roč. 75, č. 5 (2015))

Show works by given autority
Show works about given autority