Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fajtlová, Kateřina, 1984-

Vazby: Smékalová, Kateřina, 1984-
Citace: Smékalová, K.: Hynek Bím - Sbírka duchovních písní z Vnorov. In: Musicologica Brunensia. Roč. 48, 2013, č. 2, s. [99]-115
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 17. 4. 2014
Citace: osobní sdělení, cit. 17. 4. 2014
Citace: www(Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži - Sbírky & expozice), cit. 20. 7. 2015