Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Koreš, František

Citation: Bůžek, Václav - Koreš, František ... [et al.]: Rytíři renesančních Čech ve válkách, 2016