Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Řebounová, Otakara, 1981-

Citácia: Řebounová, O. - Šlancarová, V.: Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy. - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), 56-57, č. 12-13 (2007-2008), s. 89-105
Citácia: www(Souborný katalog Masarykovy univerzity)
Citácia: www(Archiv hlavního města Prahy)