Skip to main content

Detail autority

Rusnák, Rastislav, 1976-
Citácia: Jeho: K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 87-100
Citácia: SKK SR, cit. 14. 12. 2012
Citácia: www(Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav), cit. 19. 12. 2012

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite