Skip to main content

Detal kartoteki

Rusnák, Rastislav, 1976-
Citation: Jeho: K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 87-100
Citation: SKK SR, cit. 14. 12. 2012
Citation: www(Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav), cit. 19. 12. 2012

Pokaż tytuły uwiedzionej kartoteki
Pokaż tytuły o uwiedzionej kartotece