Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Janovská, Magdaléna

Citace: Janovská, Magdaléna - Olejník, Vladimír: Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši. In: Archaeologia historica. Roč. 40, 2015, č. 2, s. 613-637
Citace: SNK, cit. 22. 10. 2015
Citace: www(Štúdio J+J, s. r. o.), cit. 22. 10. 2015