Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Pavelková Rýdlová, Michaela, 1989-

Väzby: Rýdlová, Michaela, 1989-
Citácia: Umění v prostoru, prostor v umění (Jana Macháčková, Michaela Pavelková Rýdlová, Sabina Soušková editorky), 2015
Citácia: www(Univerzita Palackého v Olomouci), cit. 7. 1. 2016
Citácia: www(LinkedIn.cz), cit. 7. 1. 2016
Citácia: www(Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci), cit. 14. 1. 2016