Skip to main content

Authority detail

Smetánka, Zdeněk, 1931-2017
Citation: PNP-LA
Citation: Smetánka, Zdeněk: Život středověké vesnice, 1988
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 4. 2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Smet%C3%A1nka
Biography Note: Narozen 21. 10. 1931 v Pardubicích, zemřel 4. 4. 2017. Doc., PhDr., CSc., archeolog zaměřený na oblast středověké archeologie, autor prací z oboru.

Show works by given autority
Show works about given autority