Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mikeš, Jan, 1979-

Citace: Jeho: Pieta z Všeměřic a Pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století. - Opuscula historiae artium, 52, 2008, s. 27-54
Citace: www(Souborný katalog Masarykovy univerzity)
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta)