Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vachová, Barbora

Citace: Botek, Andrej - Erdélyi, Róbert - Vachová, Barbora: Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. In: Archaeologia historica. Roč. 40, 2015, č. 2, s. 661-681
Citace: www(Slovenská technická univerzita v Bratislave), cit. 22. 10. 2015