Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Feníková, Andrea

Citácia: www(Pamiatkový úrad Slovenskej republiky), cit. 30. 6. 2020
Citácia: Monument revue. Roč. 8, 2019, č. 2, s. [1]