Skip to main content

Authority detailRelations: Národopisné museum českoslovanské (Praha, Česko)
Relations: Museum Království českého (Praha, Česko)
Relations: Národní muzeum v Praze
Relations: Národní museum (Praha, Česko)
Relations: Národní museum v Praze
Relations: National Museum (Praha, Česko)
Relations: National Museum in Prague
Citation: NKC
Citation: Průvodce sbírkami Musea království Českého v Praze
Citation: www(Národopisná společnost)