Skip to main content

Detail autorityVäzby: Národopisné museum českoslovanské (Praha, Česko)
Väzby: Museum Království českého (Praha, Česko)
Väzby: Národní muzeum v Praze
Väzby: Národní museum (Praha, Česko)
Väzby: Národní museum v Praze
Väzby: National Museum (Praha, Česko)
Väzby: National Museum in Prague
Citácia: NKC
Citácia: Průvodce sbírkami Musea království Českého v Praze
Citácia: www(Národopisná společnost)