Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 28621 17697
PP Pracovné pomôcky 642 667 04.07.2023
ST Staré tlače 0 0 27.09.2023
IK [IK] 0 0 27.09.2023
MP [MP] 0 0 27.09.2023
KN Knihy 6440 8563 13.09.2023
RZ [RZ] 2176 2184 25.09.2023
RZP 0 0 27.09.2023
FO [FO] 145 149 18.04.2023
DP Študentské práce 17 17 08.11.2022
AN Články 17158 0 27.09.2023
SD [SD] 0 0 27.09.2023
PD [PD] 1217 1217 18.07.2023
AU [AU] 0 0 27.09.2023
PE Periodiká 307 4373 14.09.2023
AZ [AZ] 519 527 04.06.2020
PDP 0 0 27.09.2023