Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna
Rozsah: svazek : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile, erby ; 24 cm
ISSN: 0524-689X
Nakladatelské údaje: Brno : Krajské nakladatelství, 1959-

Věcné téma: dějiny architektury - Brno
Věcné téma: kulturní dějiny
Věcné téma: sakrální stavby
Věcné téma: Dějiny stavební
Věcné téma: archeologické nálezy
Věcné téma: regionální historiografie
Věcné téma: památková péče
Věcné téma: městská historická centra
Geografické téma: Brno (Česko)
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1996 13;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Výstavní debut Emila Orlika v Moravském průmyslovém muzeu / Filip, Aleš, 1964- 2020
Architekt Jaroslav Šmídek : nedoceněná osobnost nábytkové tvorby na Moravě / Kouřilová, Karolína 2020
Pozdněgotické sklo v Brně v dobovém kontextu výroby a distribuce / Rohanová, Dana 2020
Historie firmy Továrna na sukna Karel Steindler / Slabotinský, Radek, 1975- 2020
Dva brněnské románské emporové kostely a jejich vztah k další brněnské zděné architektuře : co prozrazuje krinoidový vápenec? / Zapletalová, Dana 2020
Masarykův studentský domov. : Laml versus Fuchs / Borský, Pavel, 1964- 2019
Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů. / Deutsch, Martin 2019
"Soudruh Matula není na okurky" : příběh prvního předsedy městského národního výboru v Brně jako sonda do prostředí nastupujících lokálních politických elit / Dvořák, Tomáš, 1973- 2019
Stříbrná montáž obrazu Salus Populi Romani a barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně. / Grossová, Anna, 1972- 2019
Bretholzův zlomek statutu o lékařích a lékárnících a jeho postavení mezi nejstaršími úředními knihami města Brna : prof. Miroslavu Flodrovi k nedožitým 90. narozeninám / Havel, Dalibor, 1972- 2019
Několik poznámek ke správě a soudnictví pobělohorského Brna do 20. let 18. století / Jordánková, Hana, 1955- 2019
Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu / Kos, Lukáš, 1983- 2019
"A uslyšíte věci, které se hodí pro kaplana, a ne pro mitru" : nepokojný prelát Eliáš Hovora z Vyškova a první pokusy o pontifikálie pro brněnské kapitulní probošty / Parma, Tomáš, 1971- 2019
Mezi Litomyšlí, Brnem a Concordií : glosy k církevní kariéře biskupa Augustina (+1392) / Schmidt, Ondřej, 1990- 2019
První výrobní družstvo dělníků pekařských v Brně v letech 1907-1920 : příspěvek k dějinám družstevního hnutí / Slabotinský, Radek, 1975- 2019
O čachrech s výkaly a nedostatku mršin : (k působení brněnského kata v oblasti hygieny kolem poloviny 18. století) / Sterneck, Tomáš, 1972- 2019
Brněnský "záhadný" Lugek : malý příspěvek k topografii Brna ve 14. století / Flodrová, Milena, 1935- 2018
Několik přátelských slov / Flodrová, Milena, 1935- 2018
Svatební pohár ze sbírek Muzea města Brna / Holub, Petr, 1979- 2018
Výběrová bibliografie prací Ireny Loskotové / Holubová, Zuzana 2018
Brněnský správní model "tří rad" v pobělohorském období / Jordánková, Hana, 1955- 2018
Pravěká minulost skrytá pod hladinou Brněnské přehrady / Kuča, Martin, 1979- 2018
Stramm und blau : Leo Heilbrunn a podnik Alpa / Maňasová Hradská, Helena 2018
Záhada "kachlové dámy" z Brna / Měchurová, Zdeňka, 1955- 2018
Zapomenutý bojovník : životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého / Mikulka, Jiří, 1956- 2018
Nešťastný osud rajhradského benediktina patera Antonína : příspěvek k dějinám trestního postihu homosexuality v době Protektorátu Čechy a Morava / Richtrová, Eva 2018
Drobný střípek bohatě zdobené kameniny pozdní gotiky z Brna / Sedláčková, Lenka, 1974- 2018
Historie firmy Ivan Pánek, továrna na jemné vlněné látky, Brno, v letech 1932-1948 / Slabotinský, Radek, 1975- 2018
Brněnské sokolské slety / Strachová, Milena, 1964- 2018
C. k. vojenská pekárna v Brně na Veveří / Šabatová, Lenka, 1974- 2018
Dieta a lázně, lázně a dieta : spis O vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáše Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby / Tomíček, David, 1980- 2018
Drobný příspěvek k nejstarší břevnovské sfragistice / Zapletalová, Dana 2018
Studenti brněnských průmyslových škol v Technische Nothilfe 1943-1944 / Eisenhammer, Miroslav, 1972- 2017
Stříbrník Johann Christian Fischer : drobná skica k historii zlatnického řemesla v Brně v 18. století / Grossová, Anna, 1972- 2017
Poznatky k lokalizaci cihlářských podniků na historických předměstích Brna / Holub, Petr, 1979- 2017
Konfirmace cechovních pořádků v 17. a 18. století na příkladu brněnských a olomouckých korporací / Huška, Jakub, 1985- 2017
Půhon jako základní procesní institut moravského zemského práva v dlouhém 16. století : (problematika tzv. půhonu zátkyně a povinnosti královských měst na příkladu města Brna) / Janišová, Jana, 1978- 2017
K počátkům historie vojenského krytu na Husově ulici v Brně (1944-1948) / Jeřábek, Miroslav, 1971- 2017
K osobnostem brněnského kulturního života : MVDr. Josef Dostál (1894-1970) / Jordánková, Hana, 1955- 2017
Komunikační role brněnských náměstí od středověku do konce 18. století / Jordánková, Hana, 1955- 2017
Migrace českých obyvatel na jižních předměstích Brna v prvních měsících po druhé světové válce / Křehlíková, Jana 2017
Václav Dvořák, brněnský mecenáš a sběratel umění / Mečkovský, Robert 2017
Ke stavebním dějinám domu Jánská 2 (dům U Červeného raka) v Brně / Peška, Marek, 1973- 2017
Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Brně v letech 1948-1953 : kapitola z počátků brněnského hospodářského archivnictví / Slabotinský, Radek, 1975- 2017
Kantoři, varhaníci a věžní u Sv. Jakuba v Brně v 16. století / Studeničová, Hana 2017
Brněnská práva vinohradních hor / Vostrý, Zdeněk 2017
Stav poznání raně středověkého hradu Brna / Zapletalová, Dana 2017
Sklo ve vybavení brněnské domácnosti na příkladu nálezů z České 6 / Břečková, Kateřina 2016
Svatí Primitiv a Konstantius, barokní ochránci města Brna / Herold, Miroslav, 1978- 2016
Seňora Oliva tančí v Redutě : hostování španělské tanečnice v brněnském divadle roku 1853 / Husseiniová, Andrea, 1976- 2016
Sociologický výzkum města Brna z roku 1947 : analýza datového souboru podle základních sociodemografických charakteristik I / Janák, Dušan, 1979- 2016
Josef Straka - V domě smutku / Janás, Robert, 1973- 2016
Brněnské regionální centrum - "nové srdce města dvacátého století" / Kos, Lukáš, 1983- 2016
"K plánování vyššího řádu" : role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování / Kristek, Jan, 1983- 2016
Tzv. "židovská otázka" a Oskar Judex v zrcadle korespondence brněnských starostů v Archivu města Brna : příspěvek ke správní agendě v době protektorátu (1939-1945) / Krzenck, Thomas, 1959- 2016
"Hodlá sloužiti i nadále [...]" - říčanský rodák Jan Šebek v československém zahraničním odboji / Plachý, Jiří, 1975- 2016
K zádušní liturgii v kostele sv. Jakuba v Brně od druhé poloviny 14. století do roku 1600 / Plánská, Blanka 2016
Inventář špilberské munice z doby před švédskými vpády na Moravu : (k obranyschopnosti brněnského hradu za třicetileté války) / Sterneck, Tomáš, 1972- 2016
Nerespektované autorství : příspěvek k tvorbě brněnského architekta Jana Dvořáka (1925-1998) / Svobodová, Šárka, 1980- 2016
Fotografie jako ikonografický pramen k historii industrializace Brna v období první repubiky : (na příkladu fotografií firmy Bratři Schoellerové) / Urbánková, Naděžda, 1963- 2016
Ilustrační tvorba Jiřího Šindlera / Václavík, Lukáš 2016
Janáčkův klavírní cyklus V mlhách a Klub přátel umění v Brně / Zahrádka, Jiří, 1970- 2016
Cyril Riga OP : zapomenutý brněnský kazatel / Zouhar, Jakub, 1980- 2016
Brněnští prototypografové Konrád Stahel a Matyáš Preinlein a jejich úřední jednolistové tisky / Boldan, Kamil, 1966- 2015
Victor Heinrich Riecke a Brno jako osvícenské srdce moravského protestantismu / Bolom, Sixtus, 1982- 2015
Pomník císaře Josefa II. v Brně / Cenková, Pavla, 1979- 2015
Odpustkové listiny římských kuriálů z let 1295 a 1320/1321 pro kostel Panny Marie na Starém Brně : věnováno Haně Jordánkové / Doležel, Jiří, 1965- 2015
Mýtus dělnického vůdce Josefa Hybeše (1850-1921) v dějinách města Brna / Fasora, Lukáš, 1972- 2015
Našemu městu ku okrase : architektonické návrhy na Německý dům v Brně / Galeta, Jan, 1982- 2015
Experimenty z cihel a betonu v Brně na "nábřeží řeky Svratky" / Chatrný, Jindřich, 1965- 2015
Josef Kinzel a Josef Gisela : relikty biedermeieru v době naturalismu / Janás, Robert, 1973- 2015
Šedesátá léta dvacátého století a památková ochrana moderní meziválečné architektury / Kos, Lukáš, 1983- 2015
Předpoklady a výsledky spojeneckého bombardování : Flugmotorenwerke Ostmark Brünn / Plavec, Michal, 1973- 2015
Nemocnice milosrdných bratří v Brně na konci roku 1805 / Svoboda, Miroslav, 1974- 2015
Špilberská věznice v době vlády Josefa II. a Leopolda II. (1783-1792) : (několik poznámek k nejstarší etapě známého žaláře po jeho převedení pod civilní správu) : věnováno Haně Jordánkové / Vaněk, Jiří 2015
Brněnská městská historiografie do roku 1800 : soupis dochovaných pramenů / Antonín Malaníková, Michaela, 1978- 2014
Moravská šlechta, chov koní a Spolek ku zvelebení chovu koní na Moravě se sídlem v Brně / Bělík, Petr, 1980- 2014
Představení brněnských a vybraných mimobrněnských sfragistických sbírek / Blažejová, Lucie 2014
Slovanská vzájemnost a mezinárodní realita : brněnský Československo-polský klub jako příklad "slovanského" spolku v meziválečném Československu / Brummer, Alexandr, 1982- 2014
Brno a okolí v českém "kulturním boji" 1890-1914 / Fasora, Lukáš, 1972- 2014
Kompetence brněnského magistrátu ve světle cechovních řádů : srovnání brněnských cechovních privilegií s generálním cechovním patentem a artikuly / Huška, Jakub, 1985- 2014
Hans Temple - Slavnostní den u profesora Zumbusche / Janás, Robert, 1973- 2014
Renesanční a barokní sklo z Mečové ulice v Brně / Jordánková, Hana, 1955- 2014
České kolonie na Madagaskaru a léčivé konopí : profesor Jan Kabelík ve druhém zahraničním odboji / Plachý, Jiří, 1975- 2014
Chronologie brněnských misálů sv. Jakuba, rukopisů v Archivu města Brna / Pokorný, František, 1909-1987 2014
Počátky zástavby brněnské čtvrti Černá pole : příspěvek k vývoji severního předměstí Brna v 19. století / Sluka, Jakub 2014
Průběh února 1948 v Brně / Škerle, Michal, 1983- 2014
Brněnský palác šlechtičen a jeho umělci / Valeš, Tomáš, 1984- 2014
Od fotbalového amatérismu k profesionalismu v SK Židenice : k 100. výročí založení kopané v FC Zbrojovka Brno / Čapka, František, 1942- 2013
Personální a sociální struktura komunity herburského kláštera v Brně ve 14. století / Černušák, Tomáš, 1972- 2013
Podoby brněnských panelových sídlišť / Divina, Miroslav 2013
Wog(e)lhundové - brněnští zlatníci a stříbrníci 18. století : (nová připsání k dílu Andrease Vogelhunda) / Grossová, Anna, 1972- 2013
Eduard Veith - Útěk zimy / Janás, Robert, 1973- 2013
Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století : 2. část: Období rozvoje města / Janiš, Dalibor, 1973- 2013
Historiografie ve vztahu k moravským královským městům ve středověku a raném novověku a edice městských písemností / Jordánková, Hana, 1955- 2013
Hygienické nádoby v brněnských domácnostech 16. - 17. století / Jordánková, Hana, 1955- 2013
Skupina výtvarných umělců v Brně pohledem soudobé kritiky : z knihy zápisů členských schůzí SVU Brno v letech 1922-1930 / Macharáčková, Marcela, 1951- 2013
Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni : hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity / Malý, Tomáš, 1978- 2013
Rukopisy renesanční polyfonie - zapomenutá a přitom cenná součást svatojakubské farní knihovny / Maňas, Vladimír, 1979- 2013
Brněnská čtvrť Černá Pole v listinných pramenech a městských knihách od prvních zmínek v 15. století po josefínské reformy / Sluka, Jakub 2013
Brněnská Tapiola : sociokulturní pohled na brněnské sídliště Lesná a jeho vztah k finské Tapiole / Zadražilová, Lucie, 1976- 2013
Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů / Antonín Malaníková, Michaela, 1978- 2012
Pečeti a písemnosti zábrdovického opata Benedikta Waltenbergera (1610-1645) / Bolom-Kotari, Martina, 1981- 2012
Ke stavebnímu vývoji cel v kartuziánském klášteře v Králově Poli / Borský, Pavel, 1964- 2012
Policejní ředitel Johann Schlitter a dělnické hnutí v Brně v letech 1879-1891 / Fasora, Lukáš, 1972- 2012
Středověký křížek z Panenské ulice v Brně / Holub, Petr, 1979- 2012
Architekt František Kalivoda a hraběnka Hélène de Mandrot : "několik poznámek nejen k ose Brno - La Sarraz" / Chatrný, Jindřich, 1965- 2012
Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900-1918)/ Janás, Robert, 1973- 2012
Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století : 1. část: Zakladatelské období / Janiš, Dalibor, 1973- 2012
Bohuslav Kilian (1892-1942), vydavatel časopisů, demokrat, inspirátor tvorby Bohumila Hrabala ... / Jeřábek, Miroslav, 1971- 2012
Palác Piatti-Dubský v Brně / Konečný, Michal, 1982- 2012
Umělecké aktivity Matouše Pertschera, opata svatotomášského kláštera v Brně v letech 1740-1777 / Macurová, Zuzana 2012
Avantgarda ve výkladní skříni : Výstava nového umění (1924) v Brně pohledem dobového tisku / Maňasová Hradská, Helena 2012
Tři vily architekta Vladimíra Fischera / Osolsobě, Jana, 1964- 2012
Sbírka rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně / Petr, Stanislav, 1944- 2012
Dva prameny k dějinám Brna z první poloviny třicetileté války / Sterneck, Tomáš, 1972- 2012
"Oracio at divos Petrum et Paulum, ecclesie brunensis patronos" v rukopise 112/117B brněnské svatojakubské knihovny / Zachová, Irena, 1951- 2012
"Wohlthäter der Aermsten" : Vladimír Mitrovský a Moravskoslezský slepecký institut v Brně v letech 1867-1892 / Bělík, Petr, 1980- 2011
Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století / Černý, Pavol, 1942- 2011
Vědecký odkaz hudebního historika Františka Pokorného (1909-1987) / Červenka, Stanislav, 1939- 2011
Brněnské malířství od založení spolku Mährischer Kunstverein do vzniku Klubu přátel umění (1882-1900) / Janás, Robert, 1973- 2011
Vztah městského a zemského práva a jeho odraz v nejstarších privilegiích pro město Brno : (k problematice utváření středověkých měst v českých zemích) / Janiš, Dalibor, 1973- 2011
Svaz německo-moravských místních muzeí a jeho úsilí o povznesení profesní úrovně a společenského postavení regionálního muzejnictví na Moravě / Kirsch, Otakar, 1976- 2011
Portály brněnských mendikantských klášterů / Kudlíková, Martina, 1981- 2011
Z brněnské Zbrojovky do kabiny spitfiru : životní příběh pilota Miroslava Borkovce z Brna-Husovic / Mikulka, Jiří, 1956- 2011
Architekt a urbanista Adolf Liebscher mladší / Osolsobě, Jana, 1964- 2011
František Kameníček (1856-1930) / Pánek, Tomáš, 1986- 2011
Nobilitace brněnského městského radního Jana Antonína Rosenzweiga a osudy Rosenzweigovy chudinské nadace : dva příspěvky k historii rodiny Jana Josefa šlechtice z Rosenzweigu : doc. PhDr. Vladimírovi Vašků, CSc. / Plevová, Marie, 1961- 2011
Brněnští měšťané v písemných pramenech přemyslovského období. Část I. do roku 1278 / Procházka, Rudolf, 1955- 2011
Ph.Dr. Guido Glück - umělec, občan a člověk / Skoupý, Jiří, 1976- 2011
Liber de mania Mistra Radslava v rukopise 113/110 brněnské svatojakubské knihovny / Zachová, Irena, 1951- 2011
Demografický vývoj a odhad počtu obyvatel v brněnské svatopetrské farnosti během 18. století / Berrová, Petra 2010
Osvobození Brna-Králova Pole v deníkových záznamech Anny a Jiřiny Vodových z dubna-května 1945 / Břečka, Jan, 1966- 2010
Ekonomické zajištění nemocnice brněnských alžbětinek v prvním století jejich existence / Černušák, Tomáš, 1972- 2010
K personálnímu zajištění výuky na právnických fakultách v prvních letech ČSR : edice dokumentů k jednání o povolání Jaroslava Kallaba do Prahy v letech 1922-1923 / Ďurčanský, Marek, 1973- 2010
Zavřete oči, odcházím, aneb adieu Savoy : (Několik poznámek k minulosti a současnosti slavné kavárny) / Chatrný, Jindřich, 1965- 2010
Brněnské malířství od Říjnového diplomu do založení spolku Mährischer Kunstverein (1860-1882) / Janás, Robert, 1973- 2010
Delfíni v renesančním Brně / Jordánková, Hana, 1955- 2010
Návštěvy prezidenta Edvarda Beneše v Brně 12. - 16. května 1945 a 9. července 1946 / Kolbaba, Radovan, 1983- 2010
Středověká silnice přes Červený kopec v Brně / Severin, Karel, 1946- 2010
K českobudějovickému původu brněnského podpísaře Pražáka / Sterneck, Tomáš, 1972- 2010
Kde se v pobělohorské době v Brně nacházel rentmistrovský úřad? / Sviták, Zbyněk, 1955- 2010
Novinové zpravodajství a počátky novin v Brně : 1. před založením návěstníku (Intelligenz-Blatt) v roce 1755 / Šimeček, Zdeněk, 1929- 2010
Pomník Gustava Winterhollera / Zapletal, Tomáš, 1977- 2010
Regina Španová - možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středověkého Brna / Antonín Malaníková, Michaela, 1978- 2009
Brněnská farnost v průběhu 18. století (na základě excerpce svatopetrských matrik) / Berrová, Petra 2009
Brno a "jeho" lidová kultura - fikce nebo skutečnost? / Bočková, Helena, 1952- 2009
Oslava svátku 28. října ve 20. letech 20. století a Moravské náměstí v Brně / Čermáková, Jana, 1974- 2009
K životnímu jubileu architekta Josefa Němce a k výročí Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů / Černoušková, Dagmar, 1965- 2009
Pozapomenutá osobnost brněnského rozhlasu - Emanuel Kuksa / Číhal, Petr, 1981- 2009
Brněnská umělecká galerie Vaněk a Skupina výtvarných umělců v Brně / Chatrný, Jindřich, 1965- 2009
Královské město v moravských předbělohorských zemských zřízeních : kapitola "O stavu městským" v právním spisu Karla staršího ze Žerotína / Janišová, Jana, 1978- 2009
Heinrich Herwig Hoff - zapomenutý brněnský malíř / Komárek, Filip, 1982- 2009
Nový Merkur letící nad Brnem : reklama v meziválečném období a proces modernizace v Brně jako akt zapomínání / Maňasová Hradská, Helena 2009
Počátky organizované cyklistiky v Brně 1885-1900 / Novotná, Markéta, 1959- 2009
Brněnský stavitel Friedrich Wilhelm Schmeer (1875-1942) / Osolsobě, Jana, 1964- 2009
Rukopisný soubor knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Petr, Stanislav, 1944- 2009
Soupisy výsadních listin pro Brno do roku 1411 v Archivu města Brna a jejich konfirmace / Sulitková, Ludmila, 1946- 2009
S Karlem Fojtíkem po stopách dělnického bydlení v Brně : (věnováno dvěma výročím významného etnografa) / Zobačová, Andrea, 1971- 2009
Franz Holik (1874-1943), první městský architekt v Brně / Filip, Aleš, 1964- 2008
Klášter a škola kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Brně-Líšni / Košťál, Pavel, 1976- 2008
Pečeti brněnských augustiniánů na listinách od konce první třetiny 15. století od doby rušení klášterů Josefem II. / Kotlíková, Martina 2008
Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle / Loskotová, Irena, 1958- 2008
Čas, minulost, memoria středověkého Brna: (Prolegomena) / Borovský, Tomáš, 1972- 2007
Mořic Vilém Trapp : (1825-1895) : kustod Františkova muzea, historik a všestranný badatel / Červená, Radana, 1975- 2007
Sociální a politické aspekty brněnské asanace 1896-1916 / Fasora, Lukáš, 1972- 2007
Znakové privilegium Viktorina pro Hradec nad Moravicí v novém světle / Glejdurová, Mária 2007
Okrajové skupiny středověkého Brna: (Možnosti studia) / Grünbaumová, Iva 2007
Městské operní Divadlo V taverně na Horním trhu v Brně a jeho stavba v roce 1733 / Havlíčková, Margita, 1949- 2007
Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně / Jordánková, Hana, 1955- 2007
Devocionálie z brněnského hřbitova 18.-19. století jako součást katolického pohřebního ritu / Králíková, Michaela, 1976- 2007
Osolsobě : dobrý nábytek : dobré bydlení : historie nábytkové firmy / Lehmannová, Martina, 1978- 2007
Moravské muzeum pod správou Městského národního výboru v Brně : (1961-1962) / Mikulka, Jiří, 1956- 2007
Počátky prvomájových oslav v Brně 1890-1899 / Obrovský, Jan 2007
Český spolkový život na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století / Pavelka, Aleš 2007
Poznámky k brněnským hřbitovům období středověku a raného novověku / Procházka, Rudolf, 1955- 2007
Brněnská Matice školská v letech 1878-1918 / Soukupová, Martina 2007
Knihkupecký obchod v Brně a v Olomouci od dvacátých let 18. století do roku 1772. (Do počátku šedesátých let) / Šimeček, Zdeněk, 1929- 2007
Brněnské františkánky a Brno od 19. století k dnešku / Tejček, Michal, 1976- 2007
Infekční choroby a některé jejich projevy na kosterních pozůstatcích obyvatel města Brna v 19. století / Vargová, Lenka, 1960- 2007
Nálety sovětského letectva na Brno v dubnu 1945 / Vlček, Martin 2007
Brněnský městský písař Jan z Pustiměře / Wihodová, Veronika 2007
Brněnská městská kancelář a její úředníci v letech 1850-1860 / Zatloukalová, Vlasta 2007
František Hrubý v posudcích Julia Glücklicha / Borovský, Tomáš, 1972- 2006
Zástavba ulice Hlinky po roce 1850 a majetková struktura jednotlivých objektů se zvláštním přihlédnutím k roku 1910 : příspěvek k poznání předměstské architektury města Brna / Czajkowska, Lenka 2006
Fondy a sbírky Archivu města Brna : stručný přehled k září 2005 / Čermáková, Jana 2006
Klášterní škola dominikánů u sv. Michala v Brně v novověku / Černušák, Tomáš, 1972- 2006
Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit : příklad města Brna 1851-1914 / Fasora, Lukáš, 1972- 2006
Náhrobník magistra Allexandra, brněnského přírodovědce-lékaře, z 1. poloviny 14. století / Flodrová, Milena, 1935- 2006
Otec a syn Lackstampferové : Příspěvek k historii stříbrnického řemesla v Brně / Grossová, Anna, 1972- 2006
Profesionální divadlo v Brně ve dvacátých letech 18. století / Havlíčková, Margita, 1949- 2006
Brněnské středověké a raně novověké hřbitovy z pohledu archeologie / Holub, Petr, 1979- 2006
Městské domy moravské barokní šlechty a jejich interiéry / Konečný, Michal, 1982- 2006
Tusculum, vlídný domov pro každého. : Historie nábytkové firmy / Lehmannová, Martina, 1978- 2006
Počátky bolševizace a její projevy v brněnské KSČ : vnitrostranický rozkol ve světle zprávy policejního ředitele o činnosti brněnské KSČ v roce 1925 / Obrovský, Jan 2006
Páni z Obřan / Plaček, Miroslav, 1943- 2006
Brněnský městský archiv za protektorátu 1939-1945 / Plosová, Jaroslava 2006
Královská kaple v Brně / Severinová, Jana, 1955- 2006
Jakub Kunek z Rosenthalu a jeho analistické záznamy / Sterneck, Tomáš, 1972- 2006
Středověké prsteny z Brna / Šlancarová, Věra 2006
Brněnská zdravotní zařízení a péče o nemocné na přelomu 18. a 19. století / Vargová, Lenka, 1960- 2006
České ochotnické divadlo v Brně v letech 1872-1881, jak se o něm píše v Moravské orlici a jinde / Zatloukalová, Jarmila, 1946- 2006
Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů / Antonín Malaníková, Michaela, 1978- 2005
Venit rex! : panovnické vjezdy do středověkého Brna / Borovský, Tomáš, 1972- 2005
Ilegální pobyt čs. paraskupiny Silver B v Brně v letech 1942-1944 / Břečka, Jan, 1966- 2005
Počátky brněnského Sokola a jeho zakladatelé / Červená, Radana 2005
Služebný personál v domácnostech brněnské komunální elity 1850-1910 / Fasora, Lukáš, 1972- 2005
Příspěvek ke stavebním dějinám divadla na Zelném trhu - Reduty / Havlíčková, Margita, 1949- 2005
Poznámky k topografii nejbližšího okolí bývalého herburského kláštera v Brně / Holub, Petr, 1979- 2005
Společenský život brněnských kaváren v době první republiky (1918-1938) / Jeřábek, Miroslav, 1971- 2005
Skleněné střípky a keramické střepy z domácnosti Matouše Židlochovického : věnováno památce Borise Novotného / Jordánková, Hana, 1955- 2005
Dva filiální kostely komárovské farnosti : konfesně národnostní příběh z brněnského fin de siécle / Kubíčková, Jana 2005
Brno a Rožmberkové / Kubíková, Anna, 1948- 2005
Starobrněnští johanité a jižní Morava za vlády Lucemburků (1310-1423) / Mitáček, Jiří, 1975- 2005
P. Antonín Adamec (1853-1913) : zapomenutá osobnost historie Brna / Novotný, Gustav, 1959- 2005
Komunistická manifestace při příležitosti odhalení pomníku Josefa Hybeše 4. července 1926 : přípravy, policejní opatření, výsledek a zhodnocení manifestace / Obrovský, Jan 2005
Skleněné šálky - "Scheuer" - ve středověkém Brně / Sedláčková, Hedvika, 1945- 2005
Z korespondence mezi Českými Budějovicemi a Brnem v polovině 16. století / Sterneck, Tomáš, 1972- 2005
Národní tábor fašistický : brněnští fašisté v letech 1939-1941 / Suchánek, Michal 2005
Diplomatická produkce raněnovověkého královského města Brna / Sulitková, Ludmila, 1946- 2005
Kapucíni v Brně v 17. - 18. století / Tejček, Michal, 1976- 2005
Počátky činnosti německého zemského soudu v Brně v letech 1939-1943 a výkon rozsudků smrti ve věznici zemského soudu ve Vídni / Vašek, František, 1924-2008 2005
Nové poznatky ke starobrněnskému kostelu sv. Prokopa a jeho okolí : Příspěvek k historické topografii Starého Brna / Zapletalová, Dana 2005
Fondy jednotných zemědělských družstev v Archivu města Brna / Zatloukalová, Jarmila, 1946- 2005
Počasí v Brně a okolí v letech 1767-1790 podle záznamů Jana Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu / Brázdil, Rudolf, 1951- 2003
K počátkům brněnského výstaviště a ke stavebním osudům pavilonu brněnských výstavních trhů : (k velkoprůmyslnické rodině Bauerů) / Černoušková, Dagmar, 1965- 2003
Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně : (Analýza stavu kláštera v období po husitských válkách) / Černušák, Tomáš, 1972- 2003
Brněnský měšťan Henning a brodský těžař Henning řečený Schutwein, k otázce jejich totožnosti / Doležel, Jiří, 1965- 2003
Správa brněnských předměstí v letech 1885-1914 ve světle obecních rozpočtů k rozhodovacím postupům a prioritám místních elit v komunální správě / Fasora, Lukáš, 1972- 2003
K historii brněnských lékáren v pobělohorském 17. století / Flodrová, Milena, 1935- 2003
Poznámky k historické topografii Dominikánského náměstí / Holub, Petr, 1979- 2003
Starobrněnský klášter na cestě za menší farností / Kubíčková, Jana 2003
Zajímavý dokument k historii vídeňských Čechů / Menšíková, Miroslava, 1948- 2003
Česká a německá jména obyvatel města Brna zaznamenaná v berních rejstřících z roku 1348, 1387 a 1432 / Němcová, Veronika 2003
Brněnská KSČ ve volebním roce 1925 / Obrovský, Jan 2003
Moravská zemská zbrojnice v Brně na přelomu 16.-17. století / Sterneck, Tomáš, 1972- 2003
Uměleckořemeslné dílny architekta Bohumíra Čermáka v Brně / Straková, Martina 2003
Lékárníci v Brně v předbělohorském období / Sulitková, Ludmila, 1946- 2003
Obchod s knihami a veřejnost v Brně od sklonku 17. do počátku 40. let 18. století. Šimeček, Zdeněk, 1929- 2003
Polní ulice - předchůdkyně císařské silnice? : Průběh tzv. mikulovské, respektive vídeňské cesty pravobřežím Starého Brna / Urbánková, Kateřina 2003
A. Boček, F. Palacký a mecenáš Mitrovský ve světle signatury A 195 II 3 Mitrovského sbírky rukopisů v Archivu města Brna / Zachová, Irena, 1951- 2003

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.