Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Časopis Společnosti přátel starožitností : Orgán historické vlastivědy české / Vyd. Společnost přátel starožitností
Společnost přátel starožitností
Nakladatelské údaje: Praha : Společnost přátel starožitností ; ISV, Tira, 1940-1962
Rozsah: sv.
ISSN: 1210-924X

Korporace/objekt: Společnost přátel starožitností
Věcné téma: Archeologie
Věcné téma: Dějiny
Věcné téma: Muzejnictví
Věcné téma: Památky historické
Věcné téma: Vlastivěda
Geografické téma: Česko
Forma/žánr: Časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H48
Signatura: : D630
Signatura: : P-030
Signatura: : Ae
Signatura: : P-U 10
Signatura: : P 60 016

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1962 N;
1961 N;
1960 N;
1959 N;
1956 N;
1955 N;
1953 N;
1952 N;
1951 N;
1950 N;
1949 N;
1947 N;
1946 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Padesát let české vlastivědy / Roubík, František, 1890-1974 1940
[Hrad Přimda] / Hložek, Josef 2008
[Hrad Přimda] / Hložek, Josef 2008
František Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách / Klik, Josef, 1896-1965 1960
František Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách / Klik, Josef, 1896-1965 1960
Oldřich J. Blažíček: Sochařství baroku v Čechách : plastika 17. a 18. věku / Pavel, Jakub, 1903-1974 1959
Oldřich J. Blažíček: Sochařství baroku v Čechách : plastika 17. a 18. věku / Pavel, Jakub, 1903-1974 1959
Vladimír Scheufler, Dějiny chodské keramiky / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1959
Vladimír Scheufler, Dějiny chodské keramiky / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1959
Miloslav Bělohlávek: Kniha počtů města Plzně 1524-1525 / Zeman, Adolf, 1902-1985 1958
Miloslav Bělohlávek: Kniha počtů města Plzně 1524-1525 / Zeman, Adolf, 1902-1985 1958
K soupisu a mapě zaniklých osad v Čechách / Roubík, František, 1890-1974 1957
Vlastivědné musejnictví / Richter, Václav, 1900-1970 1954
O některých otázkách vlastivědných museí / Tuček, Karel 1954
Jan Filip, Pravěké Československo / Eisner, Jan, 1885-1967 1949
Úřední značkování zboží v českých zemích v 18. a 19. stol. / Urfus, Valentin, 1928-2014 1962
Malířovo přátelství s českými historiky : (k životním osudům Antonína Slavíčka) / Špét, Jiří, 1928-2012 1962
Lékařská vizita u lůžka Karla IV. / Lesný, Ivan, 1914-2002 1962
Palacký a Rieger při otevírání České západní dráhy před sto lety / Entner, Hanuš, 1902-1986 1962
Nález nové zprávy o vzniku orloje na Starém Městě v Praze / Macháček, Stanislav 1962
Příspěvek k ikonografii Kladrub / Kremer, Vilém Václav, 1906-1990 1962
Naléhavá opatření na ochranu historických knižních vazeb / Nuska, Bohumil, 1932- 1962
Za dr. Václavem Wagnerem / Pav- 1962
Šedesát let Adolfa Zemana / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1962
K pobytu ruských vojsk v Čechách a na Moravě v první polovině 18. století / Vávra, Jaroslav, 1914-1990 1962
Bohemikální význam časopisu "Journal des Savants" 2. poloviny 17. století / Khel, Richard, 1936- 1962
Sedmdesát let našeho časopisu / Klik, Josef, 1896-1965 1962
PhDr. Hugo Rokyta padesátiletý / Kudělka, Zdeněk, 1926-2000 1962
Památce Jana Hejtmánka / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1960
Dýmné / Nový, Rostislav, 1932-1996 1960
Příspěvky k bibliografii Františka Palackého / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1960
Poslední Langweilovy kresby k modelu města Prahy / Čarek, Jiří, 1908-1985 1960
Dr. V. V. Štech pětasedmdesátiletý / F. P. 1960
František Roubík sedmdesátníkem / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1960
Anglické svědectví o bitvě na Bílé hoře / Ambros, M. V. 1960
Inž. arch. Břetislav Štorm zemřel / 1960
Docent dr. Antonín Friedl sedmdesátníkem / Pav- 1960
Profesor Bohuslav Slánský šedesátníkem / Pav- 1960
Emanuele Nohejlové-Prátové k 3. červnu 1960 / Castelin, Karel O., 1903-1981 1960
PhDr. Antonín Haas padesátiletý / J. J. 1960
K počátkům Leninových závodů v Plzni / Budil, Vladimír, 1926-2002 1960
Šedesát let Václava Richtera / Klik, Josef, 1896-1965 1960
K šedesátce akademika Jana Filipa / Eisner, Jan, 1885-1967 1960
Kolem poslední bitvy Žižkovy / Bartoš, František Michálek, 1889-1972 1960
Anglická a jiná svědectví o bitvě na Bílé hoře / Polišenský, Josef, 1915-2001 1960
K replice Josefa Polišenského / Ambros, M. V. 1960
Katastry jako prameny pro studium vývoje osídlení vsi / Hanuš, Oldřich Pavel, 1891-1973 1960
Přehled administrativně topografických příruček moravských / Skutil, Jan, 1934-1998 1960
Profesor Oldřich Stefan šedesátníkem / Pavel, Jakub, 1903-1974 1960
Alois Míka, Poddaný lid v Čechách v první polovici 16. století / Kutnar, František, 1903-1983 1960
K prohlášení M. V. Ambrose na str. 208-210 / Polišenský, Josef, 1915-2001 1960
Nové cesty památkové péče / Pavel, Jakub, 1903-1974 1959
Ze stavebních a uměleckých dějin minoritských konventů v Čechách v 18. století (kustodie pražská a krumlovská) / Svátek, Josef, 1921-1997 1959
Vojtěch Pomahač zemřel 1959
Majestát Rudolfův a jeho osud / Haas, Antonín, 1910-1971 1959
Sklářství na Chudenicku : (nové materiály k dějinám západočeských skelných hutí) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1959
Alexander Berndorf se dožil sedmdesáti let / Klik, Josef, 1896-1965 1959
Památková péče v českých krajích / Hobzek, Josef, 1908-1989 1959
Soupisy rukopisů v knihovnách státních hradů a zámků / Hobzek, Josef, 1908-1989 1959
O zásadách ochrany lidové architektury a kulturních hodnot na venkově / Pavel, Jakub, 1903-1974 1959
Padělané bankocetle v Čechách roku 1811 / Švankmajer, Milan, 1928-2003 1959
Rezkův pokus o pokračování v Palackého dějinách : (k 50. výročí úmrtí českého historika) / Špét, Jiří, 1928-2012 1959
Gotická nástěnná malba v zemích českých I 1300-1350 / Spěváček, Jiří, 1923-1996 1959
Zdeněk Nejedlý a historická vlastivěda / Charvát, Jaroslav, 1904-1988 1958
Československé archivnictví v letech 1945-1957 / Čechová, Gabriela, 1922-1994 1958
Vědecké knihovny pomáhají rozvoji vědy a techniky / Pittermann, Rudolf, 1902-1974 1958
Historie a příbuzné vědy v Československé akademii / Roubík, František, 1890-1974 1958
Z dějin přimdských Chodů / Baštář, Jaroslav 1958
Staré lidové stavby středního Povltaví / Spirhanzl-Duriš, Jaroslav, 1889-1960 1958
Staré vodárny a vodovody města Plzně a její zásobování vodou / Werstadt, Karel, 1879-1961 1958
K jubileu Alžběty Birnbaumové / Turek, Rudolf, 1910-1991 1958
Padesátiny Dra Josefa Hobzka / 1958
K osmdesátinám akademika Zdeňka Wirtha / Roubík, František, 1890-1974 1958
Historické vědecké společnosti : (k organisaci vědecké práce) / Klik, Josef, 1896-1965 1958
Zákon o kulturních památkách / Hobzek, Josef, 1908-1989 1958
Strom v české krajině během věků / Štěpánek, Ladislav, 1906-1992 1958
Mapa jako historický a vlastivědný pramen / Roubík, František, 1890-1974 1958
Z problematiky zakládání osad v novější době (1650-1850) / Hosák, Ladislav, 1898-1972 1958
Plzeňské rybnikářství v XV. až XIX. století : (příspěvek k dějinám plzeňského panství a jeho hospodářství) / Zeman, Adolf, 1902-1985 1957
Nález originálních mapových kreseb Jana Kryštofa Müllera / Honl, Ivan, 1898-1984 1957
Ladislav Lábek / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1957
Portrét krále Václava II. z hlediska lékařského / Jedlička, Jaroslav, 1891-1974 1957
Plzeňské rybnikářství v XV. až XVI. století. (dokončení) / Zeman, Adolf, 1902-1985 1957
Státní památková péče v českých krajích po roce 1945 : (stručný nástin) / Hobzek, Josef, 1908-1989 1957
Příspěvek k metrologii : (užívání ssuté míry mtu na Jindřichohradecku) / Vacek, Jindřich, 1917-1997 1957
Zásady při určování směru středověkých cest / Hosák, Ladislav, 1898-1972 1957
Vincenc Kramář osmdesátiletý / Pavel, Jakub, 1903-1974 1957
Břetislav Štorm / Rokyta, Hugo, 1912-1999 1957
Vlastivědná literatura Plzeňského kraje v letech 1945-1956 / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1957
Březanovy poznámky o válkách husitských / Malý, Zbyněk, 1932-1990 1957
Dějiny jesuitské koleje v Klatovech. Peters, Karel, 1879-1968 1957
Staré aratrum - pluh jako usedlostní jednotka / Šubrtová-Petráňová, A. 1956
Hospodářství města Domažlic v první polovině XVI. století / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1956
Nové poznatky : (k revisi starších údajů z dějin západočeského sklářství) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1956
Profesor Dr. Josef Cibulka / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1956
Prof. Dr Josef Klik / Špét, Jiří, 1928-2012 1956
K úkolům historické geografie / Roubík, František, 1890-1974 1956
O pramenném významu starých lesních map / Honl, Ivan, 1898-1984 1956
Příspěvky k životopisu Jaroslava Schallera / Špét, Jiří, 1928-2012 1956
Profesoru Janu Květovi k šedesátinám / Pavel, Jakub, 1903-1974 1956
Zpráva o založení odbočky Společnosti přátel starožitností v Plzni 1956
Vyhláška o kompaktátech a přijímání pod obojí z 12. dubna 1437 / Boháček, Miroslav, 1899-1982 1955
Ze Společnosti přátel starožitností : [úmrtí F. Zumana] 1955
Osudy skelných hutí na býv. panství Újezda Sv. Kříže : (příspěvek k dějinám západočeského sklářství) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1955
Zlatnictví v Plzni do konce XVI. století : (kulturně historická studie) / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1955
Nad rovem Cyrila Merhouta / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1955
Neznámá soudní kniha města Stříbra / Vavroušková, Anna, 1904-1993 1955
Jiří z Poděbrad a Plzeň v roce 1466 / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1954
PhDr Fridolín Macháček [zemřel náhle po krátké nemoci 29. března 1954] / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1954
Šedesát let Dr. Václava Černého / Roubík, František, 1890-1974 1954
K někdejšímu počtu obyvatel v českém království / Láska, Jaroslav, 1912-2000 1954
Hospodářství královského města Rokycan v polovině XVIII. století / Zeman, Adolf, 1902-1985 1954
Annín : (příspěvek k počátkům industrializace na Sušicku) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1954
O nové pojetí historické vlastivědy / Hosák, Ladislav, 1898-1972 1953
Jan Florián Hammerschmidt / Kadlec, Jaroslav, 1911-2004 1953
Rukopisná mapa části panství kláštera Plas z r. 1674 / Roubík, František, 1890-1974 1953
Dr A. Profous zemřel 27. ledna t. r. / V. J. P. 1953
"Amplitudo regni boemici" : k počtu obyvatelstva v Čechách za 16. století / Čáda, František, 1895-1975 1953
Vývoj plzeňské populace až do druhé poloviny XVIII. století / Zeman, Adolf, 1902-1985 1953
Vrchnosti a poddaní : (studie k novějším dějinám poddanství v plzeňském kraji) / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1953
Právní oblasti českých měst / Haas, Antonín, 1910-1971 1952
Historické podmínky a předpoklady rozmachu nákladnictví v Čechách v létech 1700-1754 / Šmída, Josef, 1905- 1952
Hodnota plzeňského panství podle přiznání k stému penízi koncem 17. století / Zeman, Adolf, 1902-1985 1952
K historickému atlasu republiky československé / Roubík, František, 1890-1974 1952
Začátky našich hospodářských účtů : (organisační náměty) / Černý, Václav, 1894-1962 1952
Škrétova mapa Evropy / Blažíček, Oldřich J. 1914-1985 1952
Co víme o nejstarší české papírně / Zuman, František, 1870-1955 1952
Kapitoly z emigrace sklářských dělníků : (příspěvek k dějinám šumavských a západočeských skláren) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1952
O hranicích panství Slavníkovců / Chaloupecký, Václav, 1882-1951 1951
O ceně map v době předbělohorské / Honl, Ivan, 1898-1984 1951
Privilegia jako prostředek hospodářské politiky vlády v Čechách v létech 1700-1730 / Šmída, Josef, 1905- 1951
Nově objevená replika Plzeňské Madony a sousoší sv. Anny Samotřetí / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1951
Realistický prvek v českém románském sochařství / Kudělka, Zdeněk, 1926-2000 1951
Městské reservace / Mencl, Václav, 1905-1978 1951
Ke vzniku Aretinovy mapy Čech z roku 1619 / Roubík, František, 1890-1974 1951
Boj Plzeňských o celní výhody a instrukce ke sněmu 1549 / Bělohlávek, Miloslav, 1923-2006 1951
Cyril Merhout sedmdesátník / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1951
Klatovské hospodářství před Raabovou reformou / Peters, Karel, 1879-1968 1951
Soupis církevních památek / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1951
Lötzova sklárna v Klášterském Mlýně u Rejštejna : (příspěvek k dějinám šumavských skláren) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1951
Nové kresby Jana Willenberga / Piffl, Alfred, 1907-1972 1950
Státní historický ústav v Praze a jeho sbírky / Roubík, František, 1890-1974 1950
Pavláni v jižních Čechách / Kadlec, Jaroslav, 1911-2004 1950
K hospodářské politice vlády v Čechách v l. 1700-1730 / Šmída, Josef, 1905- 1950
Sklářská rodina Abelů : (příspěvek k dějinám šumavských sklářů) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1950
Veřejná hotovost r. 1620 : (příspěvek k dějinám české války) / Líva, Václav, 1884-1952 1950
Šedesát let Františka Roubíka / Klik, Josef, 1896-1965 1950
Z české oficiální kartografie před rokem 1785 / Roubík, František, 1890-1974 1950
K západním hranicím Slavníkova panství / Turek, Rudolf, 1910-1991 1950
Fr. Zuman, vrch. fin. rada v. v., dožil se 2. října 1950 osmdesáti let / Pelikán, Josef, 1900-1956 1950
Plzeňská brána v Rokycanech zbořena / Pavel, Jakub, 1903-1974 1950
Panorama empírové Prahy / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1950
Z domácích dílen plzeňských řezbářů XV. a XVI. století / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1950
Kozolupy u Touškova / Pelikán, Josef, 1900-1956 1950
Panství Přimdecké v r. 1596 / Pelikán, Josef, 1900-1956 1950
Paličství v Čechách r. 1507 / Pelikán, Josef, 1900-1956 1949
České heraldické památky na hradě Laufu u Norimberka / Pilnáček, Josef, 1883-1952 1949
Jan Jiskra z Brandýsa a jeho předkové / Vach, Miloslav, 1922-1961 1949
Dr Ant. Matějček, profesor dějin umění na Karlově universitě v Praze, dovršil 31. ledna 1949 60 let 1949
Význam iniciálek "MORS" ve znakuk cisterciáckých klášterů v Čechách / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1949
Sbírky bývalého německého vlastivědného ústavu v Liberci / Roubík, František, 1890-1974 1949
K otázce zběhlých poddaných u nás : přehled opatření proti poddanským zběhům od 13.-18. století / Šindelář, Bedřich, 1917-1996 1949
Jan Jiskra z Brandýsa a jeho předkové. Dokončení / Vach, Miloslav, 1922-1961 1949
Březí, víska u Pernarce (Touškova), náležela v 16. stol. klášteru tepelskému / Pelikán, Josef, 1900-1956 1949
Kostel v Mutěníně (u Hostouně) patřil od r. 1513 k majetku rodu z Vidršperka / Pelikán, Josef, 1900-1956 1949
Topografický a kartografický materiál v pozůstalosti Augusta Sedláčka / Roubík, František, 1890-1974 1949
Naše urbáře, registra a gruntovní knihy ve vídeňských archivech / Pilnáček, Josef, 1883-1952 1949
K otázce zběhlých poddaných u nás : přehled opatření proti poddanským zběhům od 13.-18. století. Dokončení / Šindelář, Bedřich, 1917-1996 1949
Ostrovce u Stříbra patřily rodu pánů ze Švamberka / Pelikán, Josef, 1900-1956 1949
K sedmdesátinám Zdeňka Nejedlého / Roubík, František, 1890-1974 1948
K sedmdesátinám univ. prof. dr. Rudolfa Urbánka / -lh- 1948
Bohumil Hypšman, architekt, dovršil 10. ledna 1948 sedmdesátý rok svého věku [...] / Merhout, Cyril, 1881-1955 1948
Pustá ves Jircháře a dvůr Maškovský / Pelikán, Josef, 1900-1956 1948
K sedmdesátce Zdeňka Wirtha : (11. VIII. 1948) / Morávek, Jan, 1887-1960 1948
Odprodej některých vsí kláštera Tepelského v r. 1576 / Pelikán, Josef, 1900-1956 1948
Raabova reforma na klatovském panství / Peters, Karel, 1879-1968 1947
Tři gotické madony v Plzni / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1947
Dr. Jan Morávek šedesátiletý / Mencl, Václav, 1905-1978 1947
Tři gotické madony v Plzni. (Dokončení) / Štiess, Bedřich, 1907-1988 1947
Starý Herštejn, hrad u Ronšperka, [...] / Pelikán, Josef, 1900-1956 1947
Klášter sv. Vavřince v Klatovech 1947
Vznik českého národa a problém jeho dějinných předchůdců / Filip, Jan, 1900-1981 1946
Příspěvek k zástavám krále Zikmunda / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Počátky technického musejnictví u nás / Zuman, František, 1870-1955 1946
Berní rejstřík z doby českého povstání / Roubík, František, 1890-1974 1946
Th. a PhDr Josef Cibulka, profesor Karlovy university, oslavil 1. července 1946 šedesátiny / Loriš, Jan, 1893-1953 1946
Otín u Plané / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Švihovský farář Jan z Liblic [...] / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Farní kostel v Mýtě u Zbirohu / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Založení vesnice Chotče / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Počátky slovanského osídlení v Československu : (dnešní stav problému slovanskosti lužické kultury) / Filip, Jan, 1900-1981 1946
Stav malířství, mědirytectví a tiskařství v Čechách r. 1787 / Zuman, František, 1870-1955 1946
Ze smutné doby (1650-1700) / Teplý, František, 1867-1945 1946
Příspěvky ke starému místopisu Čech / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1946
Od nosítek k trolleybusu : (přehled vývoje veřejné dopravy v Praze) / Roubík, František, 1890-1974 1946
Univ. prof. Dr. J. V. Šimák / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Cyril Merhout dožil se dne 13. září 1941 šedesátin [...] / Wirth, Zdeněk, 1878-1961 1946
Vysázení města Rábí u Sušice / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
Příspěvky ke starému místopisu Čech. Dokončení / Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941 1946
Frant. Pubička : předchůdce Palackého v zem. dějepisectví českém / Krofta, Kamil, 1876-1945 1946
Rozšíření slovanských žárových mohyl v Čechách / Turek, Rudolf, 1910-1991 1946
Historicko-vlastivědné úkoly Státního historického ústavu / Roubík, František, 1890-1974 1946
Čechy na alegorické mapě Evropy ze 16. stol. / Honl, Ivan, 1898-1984 1946
Prof. Dr. Lubor Niederle : (narozen 20. září 1865 v Klatovech, zemřel 14. června 1944 v Praze) / Eisner, Jan, 1885-1967 1946
František Plánička, ředitel městs. musea v Klatovech, [...] / Peters, Karel, 1879-1968 1946
Ladislav Lábek / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1946
Archivář Dr. Fridolín Macháček / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1946
Hospodářské a sociální proměny české vesnice ve stol. 18. a jejich studium metodou vlastivědnou / Janoušek, Emanuel, 1897-1970 1946
Dějiny jesuitské koleje v Klatovech / Peters, Karel, 1879-1968 1946
Za Kamilem Kroftou / Klik, Josef, 1896-1965 1946
Z plzeňských klenotů / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946
P. František Teplý zemřel dne 11. června 1945 ve věku 78 let / Pelikán, Josef, 1900-1956 1946

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.