Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Staletá Praha
Další původce: Pražský ústav památkové péče
Další původce: Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody
Další původce: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Rozsah: Sv. 30 cm
ISSN: 0231-6056

Věcné téma: památková péče
Věcné téma: architektonické památky
Věcné téma: kulturní památky
Věcné téma: kulturní dědictví
Věcné téma: archeologické výzkumy
Geografické téma: Praha (Česko) - dějiny
Forma/žánr: odborné časopisy
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : KPE St
Signatura: : ID317/P
Signatura: : SB 2773
Signatura: : P-166
Signatura: : R30186
Signatura: : V02
Signatura: : Pe 1
Signatura: : D
Signatura: : R-1249

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky / Čiháková, Jarmila, 1954- 2012
Dvě generace pražských barokních sochařů: Ondřej Filip a Jan Antonín Quitainerovi / Hořák, Martin 2012
Praha stoletá : k autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Svoboda, Jan E. 2012
Praha stoletá : k autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Svoboda, Jan E. 2013
Hotel Praha : od architektonické soutěže přes jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu / Křížová, Hedvika 2013
Praha stoletá : k autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Svoboda, Jan E. 2014
Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském / Vlček, Pavel, 1948- 2014
Pražské hotely v 60.-80. letech 20. století / Houšková, Kateřina 2014
Příklady dokumentace dřevěných historických mřížových dveří v interiérech domů / Bartošová, Veronika 2014
Životní jubileum Dany Stehlíkové / Čižinská, Helena 2014
Možný projektant náhrobku hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic v Černínské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2014
Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středověkých rotund / Čiháková, Jarmila, 1954- 2015
Václav Mencl, znalec a pedagog / Čižinská, Helena 2015
Kamenické značky v průjezdu Prašné brány / Bartoš, Ladislav 2015
Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865-1932) / Faktor, Josef 2015
Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka : (*8. května 1935 - †27. října 1994) / Vlček, Pavel, 1948- 2015
Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském / Bartoš, Ladislav, 1984- 2016
Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje / Skála, Petr, 1946- 2016
Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě / Linhartová, Dana, 1976- 2016
Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů / Bartoš, Ladislav, 1984- 2016
Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci katedrály sv. Víta na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 2016
"Unser stadt rathaus" : Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie / Musílek, Martin 2018
Firma Rákosník v Karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu : fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. století / Šámal, Petr, 1977- 2018
Historie a současnost parků v Karlíně / Sojková, Eva, 1959- 2018
In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody : (*25. 12. 1942 Praha - †2. 12. 2017 Praha) / Lukeš, Zdeněk, 1954- 2018
Václavské náměstí a zrození pražské "city" na počátku 20. století / Biegel, Richard, 1975- 2019
Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží : limity výpovědi k poznávání hmotné kultury a jejích uživatelů / Cymbalak, Tomasz Marian 2019
Průmyslový palác na pražském Výstavišti : tradiční symbolika a moderní konstrukce / Kalina, Pavel, 1965- 2019
Tvarové řešení Průmyslového paláce : originální syntéza historizující architektury a moderní ocelové konstrukce / Holeček, Josef, 1961 srpen 4.- 2019
Pražské stopy Jaroslava Pantaleona Majora : dílo žáka Beuronské umělecké školy jako obraz doby / Klazar, Josef 2019
Novostavby a dostavby církevních budov v Praze mezi lety 1980-2000 : Smíchov - Strašnice - Kobylisy / Křížová, Hedvika 2019
Nově prohlášená národní kulturní památka na území hl. m. Prahy v roce 2018 / Baláček, Jan, 1977- 2019
Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2019
Metalurgické aktivity v předlokační osadě Opatovice v Praze-Novém Městě / Vyšohlíd, Martin, 1973- 2019
Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách / Kovář, Miroslav, 1975- 2019
Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém Městě v Praze / Figura, Jindřich, 1979- 2019
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2018 / Mikulcová, Anežka 2019
Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Vodárenskou věž na Letné / Holasová, Andrea, 1978- 2019
Profil vývoje památkové péče v Praze v uplynulých třiceti letech Líbalová-Kasalická, Jarmila, 1916-2005 1977
Nejen o královské cestě / Heřman, Petr, 1935-2002 1991
Pražské tvrze / Heřman, Petr, 1935-2002 1987
Nové poznatky získané při obnověAnežského areálu v Praze / Heřman, Petr, 1935-2002 1988
Památník protifašistického odboje v Kobylisích / Heřman, Petr, 1935-2002 1981
Počátky výstavby Anežského areálu a stručný přehled jeho vývoje až do 19. století Heřman, Petr, 1935-2002 1986
Obnova oken Arcibiskupského paláce / Heřman, Petr, 1935-2002 1967
Křižovnický kostel sv. Františka / Heřman, Petr, 1935-2002 1991
Nejen o Královské cestě / Heřman, Petr, 1935-2002 1991
Nové výzkumy v Praze. Románské nálezy na Malé Straně Vilímková, Milada, 1921-1992 1965
Architektonické dílo Jana Dominika de Barifis Mayer, Josef 1971
Nová zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě Frolík, Jan, 1956- 2003
Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen/čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum) / Frolík, Jan, 1956- 2003
Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice / Čiháková, Jarmila, 1954- 2003
Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku / Samojská, Kateřina, 1970- 2003
Památková péče a umělecké řemeslo Poche, Emanuel, 1903-1987 1982
Neznámý Osvald Polívka : pokus o rehabilitaci díla pražského architekta přelomu století / Lukeš, Zdeněk, 1954- 1988
K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči / Varhaník, Jiří, 1954- 2003
Bastion "U Božích muk" v Praze na Karlově - dosavadní poznatky archeologického a stavebně historického výzkumu / Starec, Petr 2003
Městská archeologie v Brně a SHP / Holub, Petr, 1979- 2003
Altány, gloriety, saly terreny pražských zahrad a parků / Lejsková-Matyášová, Milada, 1908-1975 1969
Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně / Semerád, Matouš, 1975- 2003
Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském / Rykl, Michael, 1967- 2003
Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2003
Obnova Staronové synagogy v letech 1997-1999 / Pařík, Arno, 1948- 2003
Sixtův dům : z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě / Bureš, Michal, 1962- 2003
Čp. 553/I, Sixtův dům : stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu. (příspěvek k poznání pozdně gotických stropů na Starém Městě) / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2003
Srovnání výsledků archeologického a stavebně historického průzkumu v Chrudimi - Štěpánově ulici / Frolík, Jan, 1956- 2003
Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně : (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu) / Podliska, Jaroslav, 1970- 2003

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.