Skip to main content

Periodical issue detail

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha): Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu - 1978/N

Items overview

Location Location mark Store mark Borrow category Inc. number Periodical year
Knihovna P-036 1978 Trvalá výpůjčka 2002884 1978
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna 1 1 0 0