Skip to main content

Detal numeru periodyku

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha): Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu - 1978/N
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
[range]: sv. ; 25 cm
ISSN: 0323-1267

Subject: archeologie
Temat geograficzny: Česko
Forma: odborné časopisy
Link: Přehled vydaných čísel 2001-
Periodycyta aktualna: 4x ročně
Anotacja:
Źródło adnotacji:

: H7
: Č VIII-1; od roč. 42 Č IX-1
: B 20 001
: B10007
: P-036
: Qf
: P-G 3
: PER 7528

Rozpis woluminów

Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Kategoria wypożyczeń Nr systemowy Rok odbioru czasopisma
Knihovna P-036 1978 Trvalá výpůjčka 2002884 1978
Lokacja Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
Knihovna 1 1 0 0