Skip to main content

Detal numeru periodyku

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha): Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu - 2002/N
Barev. a čb. obr., tb., mapy, plány, grafy v textu
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie za r. 1994-1995 / ed. M. Drašarová. - Viz r. 1997
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie za r. 1996-1997 / ed. M. Drašarová. - Viz r. 1999
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie za r. 1998-1999 / ed. M. Drašarová. - Viz r. 2001
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie za r. 2000-2001 / ed. M. Drašarová. - Viz r. 2003
Obsah let 1999-2008 viz r. 2008
Rejstříky v posledním čísle r. 1958, 1968, 1978, 1988
Souhrny v angl. - Do r. 1997 souhrny též rus., franc., něm
V r. 1949-1990 vycházel 6x ročně
V r. 1949-1999 vycházel s podnázvem: Informační orgán archeologického a příbuzných vědeckých ústavů v ... [Československu; ČSR; ČSSR; ČSFR; ČR]
Vydavatel do r. 1990: Praha : Československá akademie věd

Rozpis woluminów

Lokacja Sygnatura Sygnatura magazynowa Kategoria wypożyczeń Nr systemowy Rok odbioru czasopisma
Knihovna P-036 2002 Trvalá výpůjčka 2002909 2002
Lokacja Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
Knihovna 1 1 0 0