Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/107811/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = NLN, Nakladatelství Lidové noviny Anglicko-český výkladový slovník / Abdallaová, Naděžda Ideální panovník českého středověku : kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení / Antonín, Robert, 1977- Život svaté Kateřiny / Pelán, Jiří, 1950- Doba turnýry a secese / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou / Benda, Klement, 1935-1988 Boty, botky, botičky / Štýbrová, Miroslava, 1955- Vojenské odívání : od třicetileté války do počátku 20. stol. / Kutílková, Dagmar, 1956- Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám / Ungerman, Šimon, 1973- Střed Evropy okolo roku 1000 : příručka a katalog k výstavě / Hinz, Hans-Martin Od "zlatých dvacátých" po Diora / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty / Bůžek, Václav, 1959- Od empíru k druhému rokoku / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Středověk / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Barok a rokoko / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Renesance : (15. a 16. století) / Kybalová, Ludmila, 1929-2012 Rytíři renesančních Čech ve válkách / Bůžek, Václav, 1959- První česká království / Wihoda, Martin, 1967- Základní problémy studia raného novověku / Koldinská, Marie, 1971- Dějiny Lichtenštejnska / Horčička, Václav, 1971-