Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/108516/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Pleiner, Radomír, 1929- Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemí / Pleiner, Radomír, 1929- Untersuchungen zur Schmiedetechnik auf den keltischen Oppida = výzkum kovářské techniky na keltských oppidech = izučenie kuznečnoj techniki na kel´tskich oppidumach / Pleiner, Radomír, 1929- Využití chemických a spektrálních analys při studiu pravěké metalurgie / Pleiner, Radomír, 1929- K diskusi o problémech československého pravěku / Neustupný, Jiří, 1905-1981 K problémům československého pravěku / Soudský, Bohumil, 1922-1976 Význam typologie železářských pecí v době římské ve světle nových nálezů z Čech / Pleiner, Radomír, 1929- Problém druhotného zpracování vytaveného železa v pravěku / Pleiner, Radomír, 1929- Otázka státu ve staré Galii : Ke společenskému zřízení u pevninských Keltů v pozdním laténském období / Pleiner, Radomír, 1929-