Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/245406/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Kalhous, David, 1978- České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. Svět doby knížecí / Kalhous, David, 1978- Mediaevalia archaeologica. Stará Boleslav Přemyslovský hrad v raném středověku / Ježek, Martin, 1970-