Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/256932/rss?lang=SK&s=-9&sd=DESC&page=1&ticketId=-7&pageSize=100 Vyhľadávanie podľa autority: Korporácia = Západočeská univerzita. Katedra archeologie Archæologia historica Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie Archaeology of burial mounds Šmejda, Ladislav, 1975-