Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/283058/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Pilná, Veronika, 1982- Kynžvartské střevíce z předbělohorského období / Ohlídalová, Martina, 1981- Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy / Vaňková, Lenka, 1976- Stříhová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití / Pilná, Veronika, 1982- Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech / Orna, Jiří, 1974- Vývoj střihu a technologie při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku / Pilná, Veronika, 1982- Oděv v západních Čechách 15. až 17. století / Pilná, Veronika, 1982-