Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/296058/rss?lang=SK&s=-96&sd=DESC&page=1 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Koóšová, Petra Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave / Koóšová, Petra