Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/297680/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = hroty šípů Podstawy datowania grodów z końca X - początku XIII wieku na Dolnym Śląsku = The grounds of dating of strongholds from the end of the 10th - the beginning of the 13th century in Lower Silesia / Rodak, Sylwia