Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/30602/rss Vyhledávání podle autority: Role původců slovně = investor Koncepce expozice lidové architektury v Příkazích. Vesnická vrata v Olomouckém kraji Kaláb, Jiří Nálezová zpráva. Olomouc, Třída Svobody. Palác Morava Zatloukal, Richard Zásady památkové ochrany území. (K projektu MK ČR - "Zásady památkové ochrany území historických měst"). Městská památková rezervace Olomouc. Blažková, Irena, 1961- Zpráva o institucionálním úkolu. Architektonické tvarosloví historické zástavby Předhradí II. Bláhová, Zdenka, 1951- Revize parku u sanatoria EDEL Zlaté Hory Laššák, Jozef, 1949- Revize parku - zámek a okolí kostela Vřesovice Laššák, Jozef, 1949- Revize parku v Čechách pod Kosířem. Laššák, Jozef, 1949- Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Olomouc. Dobrovského 24 AB. Večeřa, Petr Nálezová zpráva. Olomouc, Uhelná. Večeřa, Petr Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Olomouc, 28. října - Úzká. Večeřa, Petr Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Olomouc, Lazecká. Večeřa, Petr Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Dehnerová, Hana Nálezová zpráva. Litovel, 1. máje čp.792 Šlézar, Pavel, 1977- Jeseník. Hotel Slovan - proluka. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Javorník Rychlý, Milan Antropologická analýza lidské kosti ze Zahradní ulice v Litovli. Živný, Michal, Antropologická analýza obsahu hrobu 15/99 kostela sv. Marka v Litovli Živný, Michal, Nálezová zpráva. Olomouc, Na hradě Večeřa, Petr Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Uničov, Panská 55 Dehnerová, Hana Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Olomouc, Sokolská č. o. 20 Dehnerová, Hana