Search results | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/346876/rss?lang=EN&pageSize=100&s=-26&sd=DESC&page=1&ticketId=-7 Search by authority: Personal names = Tomašovičová, Terézia Špecifické vlasové ozdoby uhorských žien v novoveku / Tomašovičová, Terézia Aristokratický odev v novovekom Uhorsku - vybrané aspekty problematiky / Tomašovičová, Terézia Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku / Feníková, Andrea