Wyniki wyszukiwania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/346876/rss?lang=PL&pageSize=100&s=12203&sd=ASC&page=1&ticketId=-7 Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Tomašovičová, Terézia Aristokratický odev v novovekom Uhorsku - vybrané aspekty problematiky Tomašovičová, Terézia Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku Feníková, Andrea Špecifické vlasové ozdoby uhorských žien v novoveku Tomašovičová, Terézia