Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/346876/rss?lang=SK&s=-9474&sd=DESC&page=1&ticketId=-7 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Tomašovičová, Terézia Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku / Feníková, Andrea Aristokratický odev v novovekom Uhorsku - vybrané aspekty problematiky / Tomašovičová, Terézia