Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/346876/rss?lang=SK&s=0&sd=DESC&page=1&pageSize=100 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Tomašovičová, Terézia Aristokratický odev v novovekom Uhorsku - vybrané aspekty problematiky / Tomašovičová, Terézia Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku / Feníková, Andrea