Wyniki wyszukiwania | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/by-authority/360266/rss?pageSize=50&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Periodycyta słowem = 2x ročně