Search results | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/index-item/rss?id=40966765&value=archeologick%C3%A9%20n%C3%A1lezy%20a%20v%C3%BDzkumy-Evropa&lang=EN Search by index item:: archeologické nálezy a výzkumy-Evropa Za branou minulosti: S archeology po Evropě / Sklenář, Karel, 1938- Slované / Beranová, Magdalena, 1930- Příspěvek k dějinám Slovanů v Evropě / Wankel, Jindřich, 1821-1897 Objevitelé zlatého věku / Sklenář, Karel, 1938- Opevněná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě / Štěpánek, Miroslav, 1934-2005 Archeologické etudy: Osmnáct kapitol o poznávání středověku / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 Lidstvo v době předhistorické: se zvláštním zřetelem na země slovanské / Niederle, Lubor, 1865-1944 Jantarová stezka: Peregrinatio gothica / Měchurová, Zdeňka, 1955- Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 2: L-Z: Manuel Encyclopédique de Préhistoira Européennes / Filip, Jan, 1900-1981 Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 1: A-K: Manuel Encyclopédique de Préhistoire et Protohistoire Européennes / Filip, Jan, 1900-1981 Evropský pravěk : nástin vývoje prvobytné společnosti / Filip, Jan, 1900-1981 Germáni na Moravě: Archeologický přehled k otázce o původu deformovaných lebek ve střední Evropě / Červinka, Inocenc Ladislav, 1869-1952 Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 / Třeštík, Dušan, 1933-2007 Keltové ve střední Evropě / Filip, Jan, 1900-1981