Skip to main content
Showing records 1-14 from total 14.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
Sklenář, Karel, 1938-
Za branou minulosti: S archeology po Evropě / Karel Sklenář
1978
0
KN
Beranová, Magdalena, 1930-
Slované / Magdalena Beranová
1988
0
KN
Wankel, Jindřich, 1821-1897
Příspěvek k dějinám Slovanů v Evropě / Jindřich Wankl; Vlasta Havelková
1910
0
KN
Sklenář, Karel, 1938-
Objevitelé zlatého věku / Karel Sklenář
1979
1
KN
Štěpánek, Miroslav, 1934-2005
Opevněná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě / Miroslav Štěpánek
1965
0
KN
Smetánka, Zdeněk, 1931-2017
Archeologické etudy: Osmnáct kapitol o poznávání středověku / Zdeněk Smetánka
2003
0
KN
Niederle, Lubor, 1865-1944
Lidstvo v době předhistorické: se zvláštním zřetelem na země slovanské / L. Niederle
1893
0
KN
Měchurová, Zdeňka, 1955-
Jantarová stezka: Peregrinatio gothica / ed. Jana Čižmářová a Zdenka Měchurová
1997
0
KN
Filip, Jan, 1900-1981
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 2: L-Z: Manuel Encyclopédique de Préhistoira Européennes / Jan Filip a kol.
1969
0
KN
Filip, Jan, 1900-1981
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 1: A-K: Manuel Encyclopédique de Préhistoire et Protohistoire Européennes / Jan Filip a kol.
1966
0
KN
Filip, Jan, 1900-1981
Evropský pravěk : nástin vývoje prvobytné společnosti / Jan Filip; s příspěvky M. Buchvaldka a J. Slámy
1962
0
KN
Červinka, Inocenc Ladislav, 1869-1952
Germáni na Moravě: Archeologický přehled k otázce o původu deformovaných lebek ve střední Evropě / I. L. Červinka
1937
0
KN
Filip, Jan, 1900-1981
Keltové ve střední Evropě / Jan Filip
1956
0
KN
Třeštík, Dušan, 1933-2007
Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 / Dušan Třeštík
2001
0

Actions

Facets

[Loading...]