Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/rss?q=h%C5%99bitov Výsledky vyhledávání Veselíčko, vojenský hřbitov s památníkem Vojenský hřbitov Černovír - odstranění plevelných dřevin Soupis umělecko-historicky hodnotných hrobů nacházejících se na Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně. Institucinální úkol. Davidová, Kamila Záměr restaurování hrobky rodiny Primavesi. Ústřední hřbitov v Olomouci. Tikal, René Penčice, brána na býv. hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla Rozvoj výstaviště Flora - Olomouc. Nálezová zpráva o provedeném záchranném archeologickém výzkumu Šlézar, Pavel, 1977- Židovský hřbitov Hranice, rekonstrukce Potštát, hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie Návrh na restaurování kamenného kříže na hřbitově v Rozvadovicích u Litovle Seifried, René, 1964- Rekonstrukce vojenského hřbitova Olomouc - Černovír. Fotodokumentace 5 snímků Situační nákres voj. hřbitova u Černovíra Situace vojenského hřbitova v Olomouci Černovíře Židovský hřbitov v Hranicích. Zpráva z průzkumu provedeného v srpnu - říjnu 2005 Marada, Miroslav, 1971- Troubky, pomník na hrobě šesti amerických letců na hřbitově Rekonstrukce hřbitovního kříže v Dlouhé Loučce u Šternberku, duben - květen 1992. Dvořák, Lubomír Hrob číslo 133, skupina VII/17. Richard Dworzak von Kulmburg c. k. poručík letectva Babler, Otto Ing. Přerov - Předmostí obecně. Zpráva o postupu rest. prací v obřadní kapli sv. Barbory na hřbitově v obci Kopeček u Olomouce. Mayerhoffer, František Partutovice. Foto obecně Kostelíček u Hranic Nováková, Lucie