Výsledky vyhledávání | ÚOP v Olomouci http://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/search/rss?q=hrad%20%C5%A1ternberk Výsledky vyhledávání Hrad Šternberk / Konečný, Michal, 1982- Hrad Šternberk-GO schodiště Janek, Josef Hrad Šternberk- úprava dveří Machytka Hrad Šternberk- GO fasády vstupní zdi Janek, Josef Hrad Šternberk- hospodářská budova č. 2 Janek, Josef Šternberk, hrad Šternberk. Statický posudek. Šternberk, hrad Šternberk. Předhradí, OPD. Vítek, Tomáš, 1971- Šternberk, hrad Šternberk. Stavebně historický průzkum Kauerová, Vlasta, 1964- Šternberk, hrad Šternberk. Válcová věž, OPD. Vítek, Tomáš, 1971- Šternberk, hrad Šternberk. Renesanční strop, OPD. Vítek, Tomáš, 1971- Šternberk, hrad Šternberk. Stavebně historický průzkum Vítek, Tomáš, 1971- Šternberk, hrad Šternberk, předhradí. Stavebně historický průzkum Kauerová, Vlasta, 1964- Státní hrad Šternberk. Slavnostvní osvětlení Šternberk, hrad Šternberk. Projekt koncepce oprav stavebního objektu hradu Šternberk Najdekr, Miroslav, Ing., CSc. 1942- Předběžná zpráva z archeologického výzkumu, Šternberk, hrad. Zatloukal, Richard Restaurátorská zpráva. Flétnové hodiny - F. Wichmann Wien Státní hrad Šternberk Roháč, Ivo Restaurátorský průzkum. Státní hrad Šternberk na Moravě. Stěny a strop rohového pokoje č. 38 v západním traktu. V.2007. Nečásková, Milena, 1953- Restaurátorský průzkum a Záměr restaurování. Kamenné prvky fasád vnitřního nádvoří. Hrad Šternberk Tikal, René Závěrečná zpráva o provedení archeologického výzkumu, Šternberk, Hrad, Horní nám. č.p. 170/6 Michna, Pavel, 1944- Nálezová zpráva, Šternberk Hrad, Horní nám. č.p. 170/6 Dehnerová, Hana