Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-100 z celkem 1 955.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
PD
01019
Hotelový dům SIGMA
1979
1
PD
00738
Ubytovací dům Sigma
1977
1
PD
01165
Weiss
Rekonstrukce prodejny a skladů OOTS SIGMA - úp Praha
1974
1
PD
00529
Zámek Chudobín, okr. Olomouc. Návrh přestavby pro VI Sigma Olomouc
1975
1
PD
01095
Víceúčelový sál SIGMA - Hotelový dům II. etapa
1979
1
PD
00464
Návrh řešení kulturně společenského komplexu v historickém centru města Olomouce, Sigma
1976
1
AN
Niederle, Lubor, 1865-1944
Státní Archaeologický ústav československý / L. N.
1919
0
PE
Památkový ústav v Českých Budějovicích ...
1997-2003
10
PE
Pamiatkový ústav : výročná správa
19??-
1
KN
Šprinc, Zdeněk
Vlastivědný ústav Olomouc / Šprinc Zdeněk
1964
1
AN
Váňa, Radek, 1974-
Všeobecný penzijní ústav / Radek Váňa
2006
0
KN
Památkový ústav v Českých Budějovicích. 12 karet s barev. foto hradů a zámků - průvodce
12 karet s barev. foto hradů a zámků - průvodce
b.d.
1
PP
D-0219
Odborné posouzení cihel z nepálené hlíny.
1991
1
PE
Státní ústav památkové péče
Výroční zpráva / Státní ústav památkové péče
199--2003
2
PP
D-0897
Kašpárková, Slavomíra, 1937-
Doplňkové expertizy metodiky SHP. Vědecko-výzkumný úkol. 1996.
1996
1
PE
Státní památkový ústav v Brně
Výroční zpráva / Státní památkový ústav v Brně
199--2003
17
PE
Státní ústav památkové péče
Výroční zpráva / Státní ústav památkové péče
199--2003
8
PE
Ústav archeologické památkové péče Brno
Výroční zpráva ... / Ústav archeologické památkové péče Brno
2018
1
PE
Národní památkový ústav
Zpráva o činnosti v roce ... / Národní památkový ústav
2018
2
AN
Buršík, Dalibor
Informační systémy a Národní památkový ústav / Dalibor Buršík
2009
0
PP
D-0890
Češková, Lenka
HS - II Odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového fondu. Výzkumný úkol č. 71 230-10. Systematická obnova identifikace movitého fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Závěrečná zpráva. 2011
1
AN
Roubík, František, 1890-1974
Státní historický ústav v Praze a jeho sbírky / Frant. Roubík
1950
0
AN
Kotrbová, Marie Anna, 1925-2016
Státní fotoměřický ústav ve službách společenských věd a památkové péče / Marie Kotrbová
1953
0
PE
Státní památkový ústav v Pardubicích
Výroční zpráva za rok ... / Památkový ústav v Pardubicích
1997-1999
8
PE
Národní památkový ústav. Ústřední pracoviště
Zpráva o činnosti za rok ... / Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
2004-2008
14
PE
Státní památkový ústav v Plzni
Výroční zpráva ... : Památkový ústav v Plzni
1997-2003
8
AN
Bureš, Pavel, 1953-
Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR / Pavel Bureš
2006
0
AN
Tittl, Filip
Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?" / Filip Tittl, Jana Kubánková
2015
0
AN
Novák, Zdeněk, 1958-
Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál / Zdeněk Novák
2013
0
PE
Národní památkový ústav
Výroční zpráva ... : Státní ústav památkové péče Praha
2016
1
PD
00747
Olomouc - Herkulova kašna na náměstí Míru. Návrh na činnost vodotrysků.
1973
1
PE
Státní památkový ústav v Ústí nad Labem
Výroční zpráva za rok ... / Památkový ústav v Ústí nad Labem
1997-1999
8
PD
01385
Vodojem a ATS - Samotíšky II
1983
1
AN
Kaigl, Jan
Národní památkový ústav v ISPROFIN v období let 2006 až 2009 (Letmý pohled očima architekta v odboru investic Ministerstva kultury ČR) / Jan Kaigl
2010
0
PE
Výroční zpráva... / Památkový ústav v Ostravě
1998-2000
16
KN
Ústav dějin umění (Akademie věd ČR)
Annual report ... / Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
2013-
1
PP
D-0858
Konečný, Pavel, 1949-
Výzkumný úkol V A V 203. Systematická obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Hlavní řešitel Mgr. Pavel Konečný. Závěrečná zpráva.
1
PE
Přehled výzkumů / Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně
1993-
26
PD
01074
Rekonstrukce objektu pro ústav Marxismu-Leninismu University Palackého v Olomouci
1978
1
PE
Zpráva o činnosti v roce 2006, Národní památkový ústav
2007
4
PE
Ministerstvo výstavby a techniky ČSR
Územní plánování a urbanismus : bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a řízení bytové výstavby
1974
48
PD
00723
Perspektivní studie. Jaderná elektrárna s odběrem tepla Olomouc. Vyvedení tepelných výkonů, návrh tras pro předběžný výběr staveniště.
1974
1
KN
Antoš, Petr, 1956-
Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska / autorský kolektiv Petr Antoš, Barbora Antošová, Petr Koutník, Petr Ryšánek, Jiří Čmelík, Pavlína Hájková, Jan Pacina, Vladimír Brůna
2015
1
PE
Státní památkový ústav středních Čech v Praze
Výroční zpráva ... Památkového ústavu středních Čech v Praze / Vyd. Památkový ústav středních Čech v Praze
1998-2003
8
PP
D-0891
Gavendová, Marcela
HS - II Odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového fondu. Výzkumný úkol č. 41 203-10. Systematická obnova identifikace movitého fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Závěrečná etapová zpráva za rok 2010.
2011
1
PE
Přehled výzkumů ... : Přehled výzkumů Archeologického ústavu ČSAV, pobočky v Brně
1958-1991
34
AN
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012
2013
0
KN
Mezník, Jaroslav, 1928-2008
Čechy a Morava ve 14. století : historický ústav ČSAV na pomoc škole / Jaroslav Mezník
1991
1
PD
01084
Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav pro nápravu vad sluchu Na Kopečku u Olomouce. Oplocení ústavu
1979
1
PD
00765
Projektový úkol vodovodu Droždín-Samotišky. Stavba - Zásobovací řad Samotišky.
1977
1
PD
00766
Projektový úkol vodovodu Droždín-Samotišky. Stavba - Vodojem Droždín - Samotišky.
1977
1
PD
00410
Neředín, užitkový vodovod
1975
1
PD
00470
Neředín - Přečerpávací stanice odpadních vod
1976
1
KN
Koutník, Petr, 1970-
Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska / autorský kolektiv Petr Koutník, Petr Antoš, Pavlína Hájková, Petr Martinec, Barbora Antošová, Petr Ryšánek, Jan Pacina, Jindřich Šancer, Jiří Ščučka, Vladimír Brůna
2015
1
PE
Informačný bulletin / Projektový ústav kultúry
1976-1989
19
PD
00569
Chudobín - zámek, PÚ kotelna
1976
1
PD
00488
Projektový úkol na výstavbu 96 bytových jednotek v Olomouci (v prostoru vymezeném ulicemi: Polská, Mišákova, Ibsenova)
1977
1
PD
00574
Chudobín zámek, jednostupňový projekt. Prováděcí dokumentace.
1976
1
PD
00575
Chudobín - zámek, jednostupňový projekt. Prováděcí dokumentace stavební část.
1977
1
PD
00595
Kabelová přípojka 6 kV pro VS PVT Olomouc, Technická zpráva, PS1-trafostanice
1976
1
AN
Stloukal, Karel, 1887-1957
Zrádné proudy v českém vojsku stavovském v době povstání 1618-1619 / Karel Stloukal
1930
0
AN
Lunga, Radek, 1975-
Základní směrnice pro kolaudaci zvonu (Vydal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze pod. č. 4491/1959) / Radek Lunga, Petr Vácha
2009
0
KN
Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet (6. : 1993 : Vídeň, Rakousko)
Markomannenkriege : Ursachen und Wirkungen : VI. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet", Wien, 23.-26. November 1993, [Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno] / herausgegeben von Herwig Friesinger, Jaroslav Tejral, Alois Stuppner
1994
2
PE
Státní ústav památkové péče
Bulletin vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje / Státní ústav památkové péče
1984-1992
14
KN
Šroněk, Michal, 1952-
Annual report : 2013 / Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ; [editor Michal Šroněk]
2014
1
KN
Šroněk, Michal, 1952-
Annual report : 2014 / Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ; [editor Michal Šroněk]
2015
1
PE
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Materiály vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje / Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
1985-1991?
1
KN
Kuča, Karel, 1961-
Hrady, zámky : a další památky ve správě Národního památkového ústavu / Karel Kuča ; [foto Milan Bednařík ... et al.]
2009
2
KN
Richtrová, Eva
Albert ze Šternberka jako donátor : magisterská diplomová práce (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, historický ústav) / Richtrová Eva
2005
1
KN
Geopolymery v památkové péči (6. prosince 2012 : Praha)
Geopolymery v památkové péči : pracovní setkání - workshop : 6. prosince 2012, Kloknerův ústav ČVUT, Praha / Společnost pro technologie ochrany památek ; [editor Olga Kotlíková]
2012
1
KN
Národní památkový ústav. Ústřední pracoviště

Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. 2005 /
Ed. Jarmila Radová

2005 /
2005
1
KN
Kuča, Karel, 1961-
Průvodce po památkách : ve správě Národního památkového ústavu / Karel Kuča a kolektiv
2018
2
RZ
RP-0127
Přindiš, Jaroslav
Restaurátorský záměr. Restaurátorské práce ve štuku. Název stavby: Obnova uliční fasády. Místo stavby: SZS - VZS E. Pöttinga, u. Pöttinga a Palackého, Olomouc.
-
1
KN
Národní památkový ústav

Ad unicum : umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I, Od gotiky k manýrismu /
Šárka Radostová (ed.) ; Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.)

I,
2017-2018
2
KN
Kuna, Martin, 1954-
Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century / Martin Kuna a kolektiv: Alžběta Danielisová, Dagmar Dreslerová, Jan Hasil, Josef Hložek, Michaela Langová, Jan Mařík, David Novák, Čeněk Čišecký, Zuzana Kačerová, Eva Čepeláková, Judita Korteová, Dana Křivánková, Petra Maříková Vlčková, Zdeněk Mazač, Jitka Říhová
2015
2
PE
Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Pardubicích
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok ...
2007-
19
KN
Hochel, Marian, 1982-
Třináctá komnata Napoleonova : obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu / Marian Hochel, Marta Pavlíková
2017
2
KN
Roháček, Jiří, 1962-
Epigrafika v památkové péči / Jiří Roháček
2007
3
PE
Výroční zpráva Památkového ústavu v Praze za rok 2003 : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze 2003
2004
1
AN
Procházka, Lubomír, 1956-
Kresby Josefa Gruse : : (Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně) / Lubomír Procházka
2006
0
RZ
RP-0187
Kašpárková, Slavomíra, 1937-
Podpovrchový průzkum barevnosti fasád. Olomouc, Palackého 2, č.p. 624. Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Emanuela Pöttinga.
2005
1
PE
Ústav územního rozvoje
Urbanismus a územní rozvoj / Vyd. Ústav územního rozvoje Brno
1998-
10
KN
Součková, Eliška
Město dělají lidé : sociologický pohled na regeneraci památkových rezervací a zón \\D1261\
1994
1
KN
Hudeček, Jiří
Ekonomické pohledy na památkové statky našich měst
1992
1
KN
Bibliografie památkové péče za rok ...
198-?-
1
KN
Loudová, Jiřina, 1928-
Politika bydlení v procesu regenerace památkově chráněných území našich měst
1994
1
PE
Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Olomouci
Sborník Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Olomouci ...
2005-
24
KN
Schubert, Alfréd, 1940-
Péče o památkově významné venkovní komunikace / Alfréd Schubert a kol.
2007
10
PE
Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Liberci
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci ... / Vyd. Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Liberci
2006-2008
9
PE
Národopisná revue
1991-
22
AN
Švácha, Rostislav, 1952-
Tři dobré rehabilitace poválečné architektury / Rostislav Švácha
2005
0
KN
Stejskalová, Dagmar
Metodika krajinného plánu. : Kopie. Příloha CD) / Stejskalová Dagmar, Novotný Ivan
2008
1
KN
Výroční zpráva pracovní skupiny pro regeneraci MPR a měst.pam,zón ČR v r.1993
1993
2
AN
Borovcová, Alena
Michaela Ryšková: Sdílné město - A Communicative Town. Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava, Ostrava 2008, 114 stran / Alena Borovcová
2009
0
PE
Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha)
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu
1949-
61
PE
Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Pardubicích
Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok ... / Uspoř. Oldřich Vaňura
2003, 2004-2005
3
KN
Michna, Pavel, 1944-
Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce / [editoři: Pavel Konečný, Pavel Michna].
1996
5
KN
Dufková, Ľudmila, 1954-
Osobní hygiena na šlechtických sídlech : [katalog výstavy pořádané 19.6.-30.9.2003 v kočárovně Státního zámku Vranov nad Dyjí / text] Ludmila Dufková ; [fotografie Miroslav Zavadil ... et al.]
2003
2
KN
Státní ústav památkové péče
Bibliografie památkové péče za rok ...
2000-
1
KN
Bibliografie památkové péče za rok ...
2000-
1

Akce

Řezy

[Loading...]