Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 1 940.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
PD
01019
Hotelový dům SIGMA
1979
1
PD
00738
Ubytovací dům Sigma
1977
1
PD
01165
Weiss
Rekonstrukce prodejny a skladů OOTS SIGMA - úp Praha
1974
1
PD
00529
Zámek Chudobín, okr. Olomouc. Návrh přestavby pro VI Sigma Olomouc
1975
1
PD
01095
Víceúčelový sál SIGMA - Hotelový dům II. etapa
1979
1
PD
00464
Návrh řešení kulturně společenského komplexu v historickém centru města Olomouce, Sigma
1976
1
PE
Památkový ústav v Českých Budějovicích ...
1997-2003
10
PE
Pamiatkový ústav : výročná správa
19??-
1
KN
Šprinc, Zdeněk
Vlastivědný ústav Olomouc / Šprinc Zdeněk
1964
1
AN
Váňa, Radek, 1974-
Všeobecný penzijní ústav / Radek Váňa
2006
0
KN
Památkový ústav v Českých Budějovicích. 12 karet s barev. foto hradů a zámků - průvodce
12 karet s barev. foto hradů a zámků - průvodce
b.d.
1
PP
D-0219
Odborné posouzení cihel z nepálené hlíny.
1991
1
PE
Státní ústav památkové péče
Výroční zpráva / Státní ústav památkové péče
199--2003
2
PP
D-0897
Kašpárková, Slavomíra, 1937-
Doplňkové expertizy metodiky SHP. Vědecko-výzkumný úkol. 1996.
1996
1
PE
Státní památkový ústav v Brně
Výroční zpráva / Státní památkový ústav v Brně
199--2003
17
PE
Státní ústav památkové péče
Výroční zpráva / Státní ústav památkové péče
199--2003
8
PE
Ústav archeologické památkové péče Brno
Výroční zpráva ... / Ústav archeologické památkové péče Brno
2018
1
PE
Národní památkový ústav
Zpráva o činnosti v roce ... / Národní památkový ústav
2018
2
AN
Buršík, Dalibor
Informační systémy a Národní památkový ústav / Dalibor Buršík
2009
0
PP
D-0890
Češková, Lenka
HS - II Odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového fondu. Výzkumný úkol č. 71 230-10. Systematická obnova identifikace movitého fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Závěrečná zpráva. 2011
1
AN
Roubík, František, 1890-1974
Státní historický ústav v Praze a jeho sbírky / Frant. Roubík
1950
0
AN
Kotrbová, Marie Anna, 1925-2016
Státní fotoměřický ústav ve službách společenských věd a památkové péče / Marie Kotrbová
1953
0
PE
Státní památkový ústav v Pardubicích
Výroční zpráva za rok ... / Památkový ústav v Pardubicích
1997-1999
8
PE
Národní památkový ústav. Ústřední pracoviště
Zpráva o činnosti za rok ... / Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
2004-2008
14
PE
Státní památkový ústav v Plzni
Výroční zpráva ... : Památkový ústav v Plzni
1997-2003
8
AN
Bureš, Pavel, 1953-
Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR / Pavel Bureš
2006
0
AN
Tittl, Filip
Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?" / Filip Tittl, Jana Kubánková
2015
0
AN
Novák, Zdeněk, 1958-
Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál / Zdeněk Novák
2013
0
PE
Národní památkový ústav
Výroční zpráva ... : Státní ústav památkové péče Praha
2016
1
PD
00747
Olomouc - Herkulova kašna na náměstí Míru. Návrh na činnost vodotrysků.
1973
1
PE
Státní památkový ústav v Ústí nad Labem
Výroční zpráva za rok ... / Památkový ústav v Ústí nad Labem
1997-1999
8
PD
01385
Vodojem a ATS - Samotíšky II
1983
1
AN
Kaigl, Jan
Národní památkový ústav v ISPROFIN v období let 2006 až 2009 (Letmý pohled očima architekta v odboru investic Ministerstva kultury ČR) / Jan Kaigl
2010
0
PE
Výroční zpráva... / Památkový ústav v Ostravě
1998-2000
16
KN
Ústav dějin umění (Akademie věd ČR)
Annual report ... / Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
2013-
1
PP
D-0858
Konečný, Pavel, 1949-
Výzkumný úkol V A V 203. Systematická obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Hlavní řešitel Mgr. Pavel Konečný. Závěrečná zpráva.
1
PE
Přehled výzkumů / Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně
1993-
26
PD
01074
Rekonstrukce objektu pro ústav Marxismu-Leninismu University Palackého v Olomouci
1978
1
PE
Zpráva o činnosti v roce 2006, Národní památkový ústav
2007
4
PE
Ministerstvo výstavby a techniky ČSR
Územní plánování a urbanismus : bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a řízení bytové výstavby
1974
48
PD
00723
Perspektivní studie. Jaderná elektrárna s odběrem tepla Olomouc. Vyvedení tepelných výkonů, návrh tras pro předběžný výběr staveniště.
1974
1
KN
Antoš, Petr, 1956-
Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska / autorský kolektiv Petr Antoš, Barbora Antošová, Petr Koutník, Petr Ryšánek, Jiří Čmelík, Pavlína Hájková, Jan Pacina, Vladimír Brůna
2015
1
PE
Státní památkový ústav středních Čech v Praze
Výroční zpráva ... Památkového ústavu středních Čech v Praze / Vyd. Památkový ústav středních Čech v Praze
1998-2003
8
PP
D-0891
Gavendová, Marcela
HS - II Odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového fondu. Výzkumný úkol č. 41 203-10. Systematická obnova identifikace movitého fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Závěrečná etapová zpráva za rok 2010.
2011
1
PE
Přehled výzkumů ... : Přehled výzkumů Archeologického ústavu ČSAV, pobočky v Brně
1958-1991
34
AN
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012
2013
0
KN
Mezník, Jaroslav, 1928-2008
Čechy a Morava ve 14. století : historický ústav ČSAV na pomoc škole / Jaroslav Mezník
1991
1
PD
01084
Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav pro nápravu vad sluchu Na Kopečku u Olomouce. Oplocení ústavu
1979
1
PD
00765
Projektový úkol vodovodu Droždín-Samotišky. Stavba - Zásobovací řad Samotišky.
1977
1
PD
00766
Projektový úkol vodovodu Droždín-Samotišky. Stavba - Vodojem Droždín - Samotišky.
1977
1

Akce

Řezy

[Loading...]