Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ostravě http://iispp.npu.cz/carmen/library/ostrava/search/rss?q=z%C3%A1mek%20hav%C3%AD%C5%99ov%20%C5%BEivotice&s=-96&sd=ASC&page=1 Výsledky vyhledávání [Havířov - Životice, budova zámku č.p. 110, zámek se zbytky původního parku] Svátková [Životice, zámek - Rekonstrukce]