Skip to main content

Authority detail

městská opevnění
Other form of name PPP: opevnění městská
Other form of name PPP: městské brány
Other form of name PPP: městské hradby
Other form of name PPP: stálá opevnění

Show works by given autority
Show works about given autority