Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Svobodová, Jitka

Citation: Svobodová, Jitka - Švec, Jiří - Vařeková, Zuzana: Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. 1. část. In: Vlastivědný věstník moravský. Roč. 68, 2016, seš. 3, s. 281-292
Citation: www(Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Pardubicích), cit. 30. 8. 2016