Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Archeologie východních Čech : recenzovaný časopis
Nakladatelské údaje: Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2011-
Rozsah: ^^^sv. ; 24 cm
ISSN: 1805-4676

Věcné téma: archeologické nálezy
Věcné téma: archeologické výzkumy
Věcné téma: archeologické sbírky
Geografické téma: Čechy východní (Česko)
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2017 13; 14;
2016 11; 12;
2015 09; 10;
2014 07; 08;
2013 05; 06;
2012 03; 04;
2011 01; 02;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim) = A contribution to the knowledge of the material culture of Strádov Castle (cadastral area of Ochoz u Nasavrk, Chrudim District) / Musil, Jan, 1979- 2014
Relikt dřevěné stavby z počátku 14. století v Litomyšli = A relic of an early 14th century wooden structure in Litomyšl / Vích, David, 1971- 2016
Nález bronzové dýky ze Zdelova (okr. Rychnov nad Kněžnou) = A bronze dagger find from Zdelov (district of Rychnov nad Kněžnou) / Pleska, Miroslav 2012
Vrcholně středověké a novověké železné předměty z okolí Lubné na Poličsku = High medieval and modern period finds from the vicinity of Lubná in the Polička region / Vích, David, 1971- 2014
Podlažické sestry dvanáctého století v zápisech Codexu Gigas = 12th-century Podlažice sisters in the entries of the Codex Gigas / Charvát, Petr, 1949- 2017
Hradiště v Koldíně u Chocně ve světle archeologických nálezů = The hillfort of Koldín near Choceň in the light of archaeological finds / Vích, David, 1971- 2017
Nález raně středověké sekery ze Zdislavi (okr. Chrudim) = The discovery of an early medieval axe in Zdislav (Chrudim District) / Musil, Jan, 1979- 2017
Několik archeologických situací z 13. století z Rybitví (okr. Pardubice) = Several 13th century archaeological situations from Rybitví (Pardubice District) / Zavoral, Tomáš, 1981- 2017
Středověká odpadní jímka z Filištínské ulice čp. 39/I v Chrudimi = A medieval cesspit from Filištínská Street, house no. 39/l in Chrudim / Sehnoutková, Petra 2017
Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce (okr. Chrudim) = The excavation next to the church of St Peter and Paul in Kostelec near Heřmanův Městec (Chrudim District) / Frolík, Jan, 1956- 2017
Polní opevnění z války o bavorské dědictví mezi Třemi Bubny a Jaroměří = Field fortifications from the time of the War of the Bavarian Succession between Tři Bubny and Jaroměř / Hejhal, Petr, 1975- 2017
Noricko-panonské spony s křidélky na lučíku ve východních Čechách a na českomoravském pomezí = Norican-Pannonian winged fibulae in eastern Bohemia and in the Bohemian-Moravian borderland / Horník, Pavel 2017
Drobná kolekce železných předmětů z okolí silnice pod Hřebčí u Moravské Třebové = A small assemblage of iron objects from the surroundings of a road under the hill of Hřebeč near Moravská Třebová / Vích, David, 1971- 2017
Prostorová analýza laténské keramiky na sídlišti ve Slepoticích = Spatial Analysis of the La Téne Pottery from the settlement in Slepotice / Suchopárová, Kateřina 2017
Relikty zaniklých cest mezi Křenovem a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku ve světle archeologických nálezů = Remains of abandoned roads between Křenov and Hradec nad Svitavou in the Svitavy region in the light of archaeological finds / Vích, David, 1971- 2018
Nález sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice (okr. Pardubice) = A find of axe with convex on the border between the cadastral areas of Brloh and Jankovice (Pardubice District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Nález sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice (okr. Pardubice) = A find of axe with convex on the border between the cadastral areas of Brloh and Jankovice (Pardubice District) / Horník, Pavel, 1985- 2018
Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice) = A new find from the period of the Linear Pottery culture at Kunětice (Pardubice District) / Burgert, Pavel, 1987- 2014
Nové halštatské sídliště v k. ú. Vysoké Mýto = New Hallstatt settlements in the cadastral of Vysoké Mýto / Vích, David, 1971- 2012

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.