Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze
Rozsah: sv. 30 cm
ISSN: 0862-1586

Věcné téma: památky
Geografické téma: Čechy střední (Česko)
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : KPE Pa
Signatura: : P-032
Signatura: : P10098

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2020 2020;
2019 2019;
2018 2018;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 26;
2011 25;
2010 24;
2009 23;
2008 22; N;
2007 21;
2006 20;
2005 19;
2004 18;
2003 17;
2002 16;
2001 15;
2000 14;
1999 13;
1998 12;
1997 11;
1996 10; N;
1995 9;
1994 8;
1993 6; 7;
1990 5;
1989 4;
1988 3;
1987 2;
1985 1;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Padesát let odborné organizace památkové péče ve Středočeském kraji / Láska, Vojtěch, 1943- 2010
Povodňové značky - součást historického dědictví / Elleder, Libor 2009
Několik poznámek k zámeckému sálu a stavebním dějinám zámku v Mnichově Hradišti / Žižka, Jan, 1954- 2005
Zámek Čechtice / Pešta, Jan, 1973- 2005
Výsledky průzkumu kostela Narození Panny Marie ve Vepřku / Hanzlíková, Hana, 1947- 2005
Löwitova vila v Nymburce / Koukalová, Šárka, 1975- 2005
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2004) / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2005
Ke stavebním dějinám probošství sv. Martina v Kouřimi v období rané gotiky / Foltýn, Dušan, 1966- 2006
K historii kostela sv. Jiří v Pertolticích / Kibic, Karel, 1973- 2006
Průzkum okolí hradu Zvěřince / Kypta, Jan, 1979- 2006
Historický fotografický materiál v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze / Vavřinová, Valburga, 1968- 2006
K autorství křtitelnice ve Slaném / Stará, Eva 2006
Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie / Martincová, Dagmar 2006
Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi : ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku / Kypta, Jan, 1979- 2006
Ukřižování v kostele sv. Bartoloměje v Divišově : příspěvek k revisaniovské ikonografii / Nusek, Jindřich 2006
Inventarizace historických mostů na území okresu Kolín / Pešta, Jan, 1973- 2006
Hornický vláček v Příbrami-Březových Horách / Pejša, Jiří 2006
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2005) / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Bibliografie časopisu Památky středních Čech : ročník 1-20 (1985-2006) / Martinková, Hana 2006
Pozdně gotické kachle z Rakovníka : (nálezový soubor z parcely domu čp. 110) / Blažková, Kateřina, 1976- 2007
Nález středověkých srubových konstrukcí v Čáslavi / Kibic, Karel, 1973- 2007
Průzkum čáslavského podzemí / Starý, Jiří 2007
Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku / Kudláčová, Markéta, 1974- 2007
Zaniklá tvrz a zámek v Krchlebech u Čáslavi / Úlovec, Jiří, 1957- 2007
Restaurování nástěnných maleb v loretánské Svaté chýši v Hájku u Červeného Újezda a jejich ikonografie : (exkurz do Santy Casy v Loretu) / Korčáková, Veronika, 1955- 2007
Barokní antependium z loretánské kaple v Hájku u Červeného Újezda z pohledu restaurátora / Houska, Ivan, 1953- 2007
Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a její barokní urbanistická kompozice / Biegel, Richard, 1975- 2007
Dvě podoby fasád zámku ve Zduchovicích / Žižka, Jan, 1954- 2007
Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory / Psota, Jan, jr. 2007
Odborné vědecké zpracování druhových skupin předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem / Vavřinová, Valburga, 1968- 2007
K životnímu jubileu Jiřího Mrázka / Láska, Vojtěch, 1943- 2007
Vladislav Razím padesátiletý / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2007
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2006) / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2007
Nově odkrytá nástěnná malba Adorace Krista na zámku v Brandýse nad Labem / Kroupa, Pavel, 1953- 2008
Kostel sv. Jana Křtitele v Plaňanech / Stojanovová, Jana 2008
Stará radnice ve Vlašimi / Nová, Eliška, 1977- 2008
Restaurování a zhotovení kopie keramické sochy sv. Jana Nepomuckého v Řevnicích / Adamec, Vojtěch, 1956- 2008
Poznámka k restaurování sochy sv. Vojtěcha u lorety v Pyšelích / Adamec, Vojtěch, 1956- 2008
Sv. Jan na Patmu ze Šlapánova : k ohrožené škrétovské kopii / Nusek, Jindřich 2008
Petr Kalfus sedmdesátiletý / Brožovský, Miroslav, 1940- 2008
Zámek v Mníšku pod Brdy / Macek, Petr, 1954- 2008
K obnově fasád zámku v Mníšku pod Brdy / Žižka, Jan, 1954- 2008
Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby / Biegel, Richard, 1975- 2008
Zpřístupnění expozic státního zámku Mníšek pod Brdy / Martincová, Dagmar 2008
Budova čp. 115 v Mníšku pod Brdy : zahradní dům pana Serváce Engla z Engelsflussu / Volfová, Eva, 1955- 2008
Z průzkumu památek na Brandýsku a Říčansku / Kroupa, Pavel, 1953- 2008
Fotografické portréty Vetserových a Baltazziových na zámku Mnichovo Hradiště / Vavřinová, Valburga, 1968- 2008
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2007) / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2008
Nově odkrytý soubor nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni / Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Exkurz: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni / Kadavý, Milan, 1956- 2009
Ke stavební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech / Kibic, Karel, 1973- 2009
Renesanční most v Brandýse nad Labem / Korčáková, Veronika, 1955- 2009
Průzkum jižní a západní fasády zámku v Brandýse nad Labem / Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách / Kovář, Miroslav, 1975- 2009
Křtitelnice z kostela sv. Václava v Horních Krutech : příspěvek ke kutnohorskému cínařství / Stará, Eva 2009
Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého v Pyšelech a problematika obnovy povrchových úprav na kamenných sochařských dílech v exteriéru / Adamcová, Kateřina, 1974- 2009
Nový pramen ke stavebnímu vývoji kláštera ve Voticích / Nusek, Jindřich 2009
K otázce weissenwolfské krypty v Loretě u Vlašimi / Nusek, Jindřich 2009
Ke gotické podobě severozápadní věže hradu a zámku v Brandýse nad Labem / Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Několik poznámek k celkové obnově fary ve Vidimi / Berková, Jana 2009
Hrobka rodiny Ringhofferů v Kamenici od Josefa Václava Myslbeka a Jiřího Stibrala / Kudláčová, Markéta, 1974- 2009
Josef Velfl: Památky Příbrami v obrazech / Pešta, Jan, 1973- 2009
Nově odkryté gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci / Kroupa, Pavel, 1953- 2010
Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů / Kovář, Miroslav, 1975- 2010
Průzkum severní fasády zámku v Brandýse nad Labem / Kroupa, Pavel, 1953- 2010
Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče / Razím, Vladislav, 1957- 2010
Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově / Kibic, Karel, 1973- 2010
Průzkum podstřeší sakristie a předsíně kostela sv. Jiří v Hradešíně / Černochová, Jindřiška 2010
Původní podoba fasády barokní sýpky v hospodářském dvoře zámku v Třebešicích / Primusová, Dagmar 2010
Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem. Kroupa, Pavel, 1953- 2010
K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi / Nusek, Jindřich 2010
Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci / Veselý, Jan 2019
Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku / Krásný, Filip 2019
Geneze barokní sýpky v Drážkově : k pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska / Kypta, Jan, 1979- 2020
Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. : O barokní přestavbě kostela sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli u Dobříše. / Žižka, Jan, 1954- 2020
Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality / Nachtmannová, Alena, 1972- 2020
Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí / Minář, Ivan, 1977- 2020
Bílá/ černá místa památkové péče / Prixová Dvorská, Hana 2020
Základní škola v Zárybech : na konferenci PROPAMÁTKY - Obnova a využívání škol / Jankulíková, Alžběta 2020
Aktuální stav bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištění z jeho historie / Mrvík, Vladimír Jakub, 1984- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.